Zapisz się na Ogólnopolskie Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej

Ruszyły zapisy na Ogólnopolskie Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej. Impreza odbędzie się po raz szósty. Tematem przewodnim Forum będzie ekonomia społeczna wobec kryzysów oraz wyzwań przyszłości. Forum odbędzie się 21 września 2022 r. Rejestracja zgłoszeń trwa do 9 września.

Program
Prowadzący: dr hab. Bohdan Skrzypczak, Uniwersytet Warszawski, Przewodniczący Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej

10.00-10.30 | Rejestracja uczestników, powitalna kawa.

10.30-10.45 | Otwarcie i powitanie uczestników:
> Marlena Maląg, Minister Rodziny i Polityki Społecznej;
> Anita Czerwińska, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Ekonomii Społecznej, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

10.45-11.15 | Głos przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej – świdectwo niosących pomoc innym oraz sobie nawzajem w czasach kryzysów:
> Siedlecka Spółdzielnia Socjalna Caritas, Siedlce;
> Stowarzyszenie „Przystań”, Mieniany.

11.15-12.00 | Ekonomia społeczna na trudne czasy kiedyś i dziś. Prekursorzy polskiej ekonomii społecznej (wykład wprowadzający).

12.00-12.30 | Przerwa kawowa.

12.30-13.00 | Znaczenie ekonomii społecznej w aktywnej polityce społecznej – najważniejsze rozwiązania ustawowe i programowe w obszarze ekonomii społecznej:
> Rola ekonomii społecznej w realizacji usług społecznych i reintegracji – ustawa o ekonomii społecznej;
> Ekonomia społeczna w Krajowym Planie Odbudowy. Program resortowy „Odporność i rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej” na lata 2022-2025, służący do realizacji zaplanowanej w KPO inwestycji.

13.00-14.30 | Zwiększanie skali oddziaływania i potencjału ekonomii społecznej: współpraca branżowa i międzysektorowa – panel dyskusyjny prezentujący najciekawsze rozwiązania:
> Franczyzy społeczne – „Kropka” (Fundacja Pro Omnis, Bydgoszcz), „Browar Spółdzielczy” (Spółdzielnia Socjalna Dalba, Puck);
> Klastry i sieci branżowe – „Wskocz do sieci” (Fundusz Regionu Wałbrzyskiego), „Sukces – program wsparcia podmiotów ekonomii społecznej w funkcjonowaniu w sieciach, partnerstwach i klastrach” (Caritas Archidiecezji Przemyskiej, Przemyśl), „Współdziałanie w ramach szerszych branżowych sieci powiązań kooperacyjnych i klastrowych podmiotów ekonomii społecznej” (Podlaska Federacja Organizacji Pozarządowych, Białystok);
> Wiązki usług społecznych świadczone przez przedsiębiorstwa społeczne – „Energia społeczna” (Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych, Poznań; Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych, Warszawa).

Panel poprowadzi dr hab. Bohdan Skrzypczak, Uniwersytet Warszawski, Przewodniczący Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej.

14.30-14.45 | Ogłoszenie wyników głosowania publiczności ws. wyboru znaku graficznego identyfikującego przedsiębiorstwa społeczne oraz podsumowanie Forum – dr hab. Bohdan Skrzypczak, Uniwersytet Warszawski, Przewodniczący Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej.

14.45 Obiad.

***
VI Ogólnopolskie Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej
data: 21 września 2022 r. | godz.: 10:00-14:45
zapisz się: https://forms.gle/wZdAeXc1UT2pLYv2A

Podobne informacje:

***
OWES

Interesujesz się ekonomią społeczną? Myślisz o utworzeniu przedsiębiorstwa społecznego? A może prowadzisz stowarzyszenie, fundację lub spółdzielnie socjalną? Sprawdź ofertę OWES, czyli Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Obszaru Rybnickiego.