Przygotuj formularz rekrutacyjny OWES! I nabór na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych rozpoczęty!

Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS oraz Miasto Żory – Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych jako realizatorzy projektu: „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obszaru Rybnickiego” informują o rozpoczęciu I etapu naboru. Nabór dotyczy tworzenia i utrzymania miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych.

1. Nabór formularzy rekrutacyjnych jest prowadzony w terminie od 30 kwietnia 2024 r. do 20 maja 2024 r. do godz. 15:00.

2. Formularz rekrutacyjny w wersji papierowej należy dostarczyć do biura OWES (Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS, Rybnik, ul. Rudzka 13c, budynek B, III piętro, pok. 3.12).

3. Formularz rekrutacyjny w wersji elektronicznej należy dostarczyć na adres poczty e-mail: owes@cris.org.pl (skan podpisanego dokumentu lub dokument podpisany podpisem kwalifikowanym).

4. Warunkiem rozpatrzenia formularza rekrutacyjnego jest dostarczenie do OWES w terminie trwania naboru zarówno wersji papierowej, jak i elektronicznej.

5. Do naboru zastosowanie mają zapisy Regulaminu OWES Obszaru Rybnickiego – wersja z dnia 26 kwietnia 2024 r (do pobrania poniżej).

6. Kolejnym etapem ubiegania się o wsparcie finansowe na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy w przedsiębiorstwie społecznym będzie udział w obowiązkowym wsparciu szkoleniowo-doradczym, a następnie – udział w naborze biznesplanów (II etap naboru). Planowany termin naboru biznesplanów to czerwiec – lipiec 2024 r.

Osoby do kontaktu dla zainteresowanych udziałem w naborze:

  • Izabella Kaznowska, e-mail: izabella.kaznowska@cris.org.pl, tel. 32 739 55 12 w.12
  • Katarzyna Weideman, e-mail: katarzyna.weideman@cris.org.pl, tel. 32 739 55 12 w. 12

Ważne dokumenty:

Więcej informacji o dotacjach na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych znajdziesz na stronie Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Obszaru Rybnickiego: OWES.cris.org.pl