Deklaracja dostępności

Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS
ul. Rudzka 13c (budynek B) 44-200 Rybnik
tel. 32 739 55 12
e-mail cris@cris.org.pl

CRIS stara się zapewnić zarówno dostępność architektoniczną, jak i cyfrową. Nasza siedziba znajduje się na trzecim piętrze budynku z windą. Winda ma brajlowskie oznaczenia. Posiadamy pętlę indukcyjną ułatwiającą osobom słabosłyszącym rozumienie mowy.

Strona internetowa www.cris.org.pl jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej i stron internetowych i aplikacji mobilnych.

Data publikacji strony internetowej: 2 lipca 2019.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 31 marca 2021.

Na stronie jest możliwość zmiany kontrastu i rozmiaru czcionki. Strona zawiera nagłówki, pomiędzy którymi można przemieszczać się przy pomocy skrótów klawiszowych. Dokumenty, np. regulaminy organizowanych przez nas konkursów, są zamieszczane w formacie tekstowym, a formularze do wypełnienia są edytowalne. Strona nie zawiera tekstów łatwych do czytania i zrozumienia ani materiałów w języku migowym.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot.
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Emilem Nagalewskim: emil.nagalewski@cris.org.pl