Fakty

Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS działa od 2002 roku. Nasza siedziba mieści się w Rybniku. Do tej pory zrealizowaliśmy ponad 100 projektów społecznych na terenie całego kraju oraz kilkanaście międzynarodowych.

Nie jesteśmy urzędem ani firmą

Jesteśmy organizacją pozarządową, którą tworzy 30 osób o bardzo różnych umiejętnościach, kompetencjach i poglądach. Łączy nas wrażliwość na problemy społeczne i uważność na potrzeby społeczności lokalnych. Jesteśmy elastyczni, otwarci na współpracę, chętnie sięgamy po innowacyjne metody.

Stawiamy sobie wyzwania

Zajmujemy się problemami, których nie można rozwiązać przy pomocy sztampowych działań. Pomysłów szukamy na całym świecie i staramy się je przenosić na polski grunt. Interesują nas przedsięwzięcia, które mają konkretne przełożenie na rzeczywistość. To co robimy jest nowatorskie, ciekawe, potrzebne.

Dzielimy się wiedzą

Prowadzimy szkolenia, spotkania konsultacyjne, organizujemy seminaria i konferencje. Zespół CRIS tworzą specjaliści – praktycy posiadający doświadczenie w pozyskiwaniu środków unijnych, tworzeniu dokumentów strategicznych dla samorządów, realizowaniu badań i projektów społecznych o wielomilionowych budżetach.

Pomagamy organizacjom pozarządowym

Kierujemy inkubatorami, w których stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne i aktywni obywatele uczą się działać. Realizujemy konkursy grantowe i finansowo wspieramy najciekawsze inicjatywy w regionie.

Animujemy różne środowiska społeczne

Pracujemy z lokalnymi liderami i grupami defaworyzowanymi, dziećmi, młodzieżą i seniorami. Wspieramy przedsiębiorców, także społecznych. Naszych partnerów uczymy współpracy i mobilizujemy, by parli do przodu, tworzyli aktywne społeczności i samodzielnie rozwiązywali swoje problemy.

Współpracujemy z instytucjami publicznymi

Przygotowujemy i realizujemy projekty z otwartymi na innowacje społeczne urzędami miast, ośrodkami pomocy społecznej, powiatowymi urzędami pracy, uniwersytetami czy szkołami.

 

 

 


Tekst łatwy do czytania i rozumienia – ETR – Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS: link.

Załoga CRIS

Załoga CRIS
Image

Izabella Kaznowska

Członkini Zarządu
Image

Sonia Lenarczyk

Członkini Zarządu
Image

Janusz Piechoczek

Członek Zarządu
Image

Katarzyna Weideman

Członkini Zarządu
Image

Anna Bulenda

Image

Sebastian Garbacz

Image

Dorota Honisz

Image

Emil Nagalewski

Image

Hanna Pasterny

Image

Anna Pomykoł

Image

Kamila Porwoł

Image

Bożena Wiesiołek

Image

Aneta Wróblewska

Kadrowa