Sprawozdanie merytoryczne za 2019 r.:
Sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdanie finansowe za 2019 r.:
Bilans
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rachunek zysków i strat
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego


Sprawozdanie merytoryczne za 2018 r.:
Sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdanie finansowe za 2018 r.:
Bilans
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rachunek zysków i strat
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego


Sprawozdanie merytoryczne za 2017 r.:
Sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdanie finansowe za 2017 r.:
Bilans
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rachunek zysków i strat
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego


Sprawozdanie merytoryczne za 2016 r.:
Sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdanie finansowe za 2016 r.:
Bilans
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rachunek zysków i strat – wariant kalkulacyjny
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego


Sprawozdanie merytoryczne za 2015 r.:
Sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdanie finansowe za 2015 r.:
Bilans
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rachunek zysków i strat – wariant kalkulacyjny
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego


Sprawozdania finansowe i merytoryczne CRIS za 2014 rok
Bilans
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rachunek zysków i strat – wariant kalkulacyjny
Sprawozdanie merytoryczne
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego


Sprawozdania finansowe i merytoryczne CRIS za 2013 rok
Bilans uproszczony
Informacja dodatkowa
Rachunek wyników
Sprawozdanie merytoryczne


Sprawozdania finansowe i merytoryczne CRIS za 2012 rok
Bilans uproszczony
Informacja dodatkowa
Rachunek wyników
Sprawozdanie merytoryczne


Sprawozdania finansowe i merytoryczne CRIS za 2011 rok
Bilans uproszczony
Informacja dodatkowa
Rachunek wyników
Sprawozdanie merytoryczne


Wszystkie sprawozdania Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS dostępne są w Bazie sprawozdań finansowych i merytorycznych organizacji pożytku publicznego Narodowego Instytutu Wolności.