Szkolenie “Współpraca z wolontariuszami – szanse i wyzwania”

Szkolenie “Współpraca z wolontariuszami – szanse i wyzwania”

Jak wprowadzić wolontariat w swojej organizacji pozarządowej? Gdzie szukać wolontariuszy, jakimi kryteriami się kierować podczas […]

Spotkanie Koalicji Wolontariatu

Spotkanie Koalicji Wolontariatu

Ser­decz­nie zapra­szamy na spo­tka­nie, pod­czas któ­rego będziemy chcieli poroz­ma­wiać o wolon­ta­ria­cie na tere­nie naszego Sub­re­gionu. […]

Wolontariat w szkole – szkolenie online dla nauczycieli z terenu Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego

Wolontariat w szkole – szkolenie online dla nauczycieli z terenu Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego

Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS zaprasza nauczycieli na szkolenie on-line na temat wolontariatu szkolnego. Szkolenie […]

Spotkanie plenerowe dla koordynatorów wolontariatu

Spotkanie plenerowe dla koordynatorów wolontariatu

Zapraszamy koordynatorów wolontariatu z terenu Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego na spotkanie plenerowe. Widzimy się 9 […]

Konkurs na lokalne akcje wolontariackie

Konkurs na lokalne akcje wolontariackie

W ramach Programu Korpus Solidarności, ogłaszamy nabór wniosków w konkursie na lokalne akcje wolontariackie. Na […]

Szkolenie “Współpraca z wolontariuszami – szanse i wyzwania”

Szkolenie “Współpraca z wolontariuszami – szanse i wyzwania”

Jak wprowadzić wolontariat w swojej organizacji pozarządowej? Gdzie szukać wolontariuszy, jakimi kryteriami się kierować podczas […]

Szkolenie dla wolontariuszy i osób zainteresowanych wolontariatem “ABC wolontariatu”

Szkolenie dla wolontariuszy i osób zainteresowanych wolontariatem “ABC wolontariatu”

Jak zostać wolontariuszem? Gdzie zacząć swoją wolontariacką przygodę? Co powinien wiedzieć wolontariusz? Komu i w […]

Zaprzyjaźnić się z Zoom – szkolenie online dla seniorów z terenu Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego

Zaprzyjaźnić się z Zoom – szkolenie online dla seniorów z terenu Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego

Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS zaprasza wolontariuszy seniorów na szkolenie on-line z obsługi narzędzi do […]

Psychowsparcie – szkolenie online dla wolontariuszy biorących udział w akcji #WspierajSeniora

Psychowsparcie – szkolenie online dla wolontariuszy biorących udział w akcji #WspierajSeniora

Zapraszamy już 11 grudnia o 15:00 na wydarzenie w szczególności kierowane do wolontariuszy biorących udział […]

Wzmacnianie odporności psychofizycznej – szkolenie online dla osób związanych z wolontariatem

Wzmacnianie odporności psychofizycznej – szkolenie online dla osób związanych z wolontariatem

Praca wolontariuszy, koordynatorów wolontariatu może być bardzo stresująca, szczególnie w obecnych, pandemicznych czasach. Wykonują oni […]