Wolontariat w szkole – szkolenie online dla nauczycieli z terenu Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego

Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS zaprasza nauczycieli na szkolenie on-line na temat wolontariatu szkolnego. Szkolenie odbędzie się 21 września (wtorek) 2021 roku, startujemy o godz. 16:00. Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu online.

 

>>Zapisz się na szkolenie<<

 

Zakres tematyczny szkolenia:

  • Model szkolnego koła – podstawowe założenia.
  • Aspekty prawne organizacji wolontariatu zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: porozumienie wolontarystyczne, ubezpieczenie wolontariuszy, prawa i obowiązki szkoły jako korzystającego.
  • Czym się charakteryzuje/model/ najważniejsze działania, o których należy pamiętać.
  • Motywacja wolontariuszy i ich nagradzanie
  • Jak zorganizować akcję wolontariacką metodą projektu.
  • Korpus Solidarności – prezentacja programu, zasady certyfikacji.

Adresaci szkolenia:

  • nauczyciele, pedagodzy szkół z terenu Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.

 

Forma szkolenia:

Na platformie Zoom. Link do spotkania zostanie wysłany mailowo na adresy podane przy rejestracji na Evenea.

 

BIO prowadzącej szkolenie

Monika Kogut – doradczyni zawodowa, autorka i koordynatorka projektów społecznych, animatorka wolontariatu, certyfikowana trenerka, doradczyni w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej. Założycielka i koordynatorka bielskiego Centrum Wolontariatu przy Bielskim Stowarzyszeniu Artystycznym “Teatr Grodzki”. Z wolontariatem związana od 2007 r. Główną pasją zawodową jest praca z młodzieżą, współpraca ze szkołami i wsparcie w rozwoju szkolnych kół wolontariatu, wsparcie merytoryczne organizacji.

***

Wolontariat w szkole. Szkolenie online

data:  21 września 2021 r. | godz.: 16:00-20:00

prowadzenie: Monika Kogut

zapisz się: kliknij tu i wypełnij formularz