Centrum Organizacji Pozarządowych w Rybniku

Centrum Organizacji Pozarządowych w Rybniku

Przedstawiciele rybnickiego trzeciego sektora i mieszkańcy Rybnika mogą korzystać z Centrum Organizacji Pozarządowych prowadzonego przez […]

Fabryka Pełna Życia – włącz się!

Fabryka Pełna Życia – włącz się!

Wzmocnienie rewitalizacji społecznej centrum miasta poprzez realizację co najmniej 16 inicjatyw to główny cel zadania […]

Alternatywa II

Alternatywa II

Ośrodek Pomocy Społecznej w partnerstwie z Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS, Stowarzyszeniem “Razem” i Stowarzyszeniem […]

Inkubator Przedsiębiorczości w Wodzisławiu Śląskim

Inkubator Przedsiębiorczości w Wodzisławiu Śląskim

Regularne dyżury doradców, szkolenia, spotkania informacyjno-edukacyjne oraz konkurs na najlepsze biznesowe pomysły – tak w […]

Rybnik reWITA

Rybnik reWITA

Do obszarów objętych projektem zaliczone zostały fragmenty pięciu dzielnic Rybnika: Niewiadomia (os. Gustawa Morcinka przy […]

Fachowa siła przyszłością dla rodziny

Fachowa siła przyszłością dla rodziny

Wypracowanie oraz przetestowanie zintegrowanego kompleksowego modelu przeciwdziałania dziedziczeniu ubóstwa na terenie dzielnicy Wodzisławia Śląskiego – […]

Otwórz WROTA swoich możliwości

Otwórz WROTA swoich możliwości

Wsparcie osób wykluczonych pod względem zatrudnienia i włączenia społecznego to zadanie, które realizowane będzie w […]

Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Śląskie Lokalnie 2017

Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Śląskie Lokalnie 2017

Młode organizacje oraz grupy nieformalne mogą po raz kolejny ubiegać się o dotację na dofinansowanie […]

Centrum Organizacji Pozarządowych dla organizacji z Rybnika

Centrum Organizacji Pozarządowych dla organizacji z Rybnika

W ramach działalności punktu doradczo-informacyjnego dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z Rybnika, można darmowo […]

Fabryka Pełna Życia – włącz się!

Fabryka Pełna Życia – włącz się!

Wzmocnienie rewitalizacji społecznej centrum miasta poprzez realizację co najmniej ośmiu inicjatyw to główny cel zadania […]