Wsparcie dla gmin na pogłębione konsultacje społeczne

Wsparcie dla gmin na pogłębione konsultacje społeczne

Zapraszamy gminy z województw: dolnośląskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego, podkarpackiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego i [...]
reWITA

reWITA

Ośrodek Pomocy Społecznej w partnerstwie z Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS, i Stowarzyszeniem “17-tka” realizuje […]

Rybnicki Inkubator Przedsiębiorczości

Rybnicki Inkubator Przedsiębiorczości

Jak założyć firmę? Najlepiej przy wsparciu Inkubatora Przedsiębiorczości, który 1 października 2018 r. rozpoczął swoją […]

Decydujmy razem! Budżet Obywatelski Województwa Śląskiego

Decydujmy razem! Budżet Obywatelski Województwa Śląskiego

Od czerwca do sierpnia 2018 roku CRIS, wraz ze Stowarzyszeniem FIL, jest realizatorem zadania publicznego […]

Centrum Organizacji Pozarządowych w Rybniku

Centrum Organizacji Pozarządowych w Rybniku

Przedstawiciele rybnickiego trzeciego sektora i mieszkańcy Rybnika mogą korzystać z Centrum Organizacji Pozarządowych prowadzonego przez […]

Fabryka Pełna Życia – włącz się!

Fabryka Pełna Życia – włącz się!

Wzmocnienie rewitalizacji społecznej centrum miasta poprzez realizację co najmniej 16 inicjatyw to główny cel zadania […]

Alternatywa II

Alternatywa II

Ośrodek Pomocy Społecznej w partnerstwie z Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS, Stowarzyszeniem “Razem” i Stowarzyszeniem […]

Inkubator Przedsiębiorczości w Wodzisławiu Śląskim

Inkubator Przedsiębiorczości w Wodzisławiu Śląskim

Regularne dyżury doradców, szkolenia, spotkania informacyjno-edukacyjne oraz konkurs na najlepsze biznesowe pomysły – tak w […]

Rybnik reWITA

Rybnik reWITA

Do obszarów objętych projektem zaliczone zostały fragmenty pięciu dzielnic Rybnika: Niewiadomia (os. Gustawa Morcinka przy […]

Fachowa siła przyszłością dla rodziny

Fachowa siła przyszłością dla rodziny

Wypracowanie oraz przetestowanie zintegrowanego kompleksowego modelu przeciwdziałania dziedziczeniu ubóstwa na terenie dzielnicy Wodzisławia Śląskiego – […]