Wspieraj Seniora

Przez cały grudzień 2020 na terenie Rybnika CRIS organizuje wolontariat skierowany do mieszkańców w wieku 70+, którzy pozostają w domach ze względu na zagrożenie zainfekowaniem COVID-19. 

W ramach działań projektowych, zostanie przeprowadzona rekrutacja wśród wolontariuszy współpracujących obecnie i w przeszłości z CRIS. Wolontariusze zostaną ubezpieczeni, otrzymają zwrot kosztów dojazdu, zostaną również z nimi podpisane umowy wolontariackie.

Wolontariusze posiadać będą identyfikatory, oznakowaną odzież i środki ochrony osobistej. Otrzymają wsparcie m.in. w postaci spotkania sieciującego, warsztatu z psychologiem, kontaktu z coachem.

Będą wspierać seniorów w robieniu zakupów, wyprowadzaniu zwierząt, pomagać w załatwianiu spraw urzędowych itp., zgodnie ze wskazaniami przekazywanymi przez OPS.

 

Cele projektu:

  • Promocja programu Wspieraj Seniora w mediach;
  • współpraca z min. 25 wolontariuszami (rekrutacja, podpisanie umów, przygotowanie i bieżące wspieranie merytoryczne i techniczne wolontariuszy w pracy z osobami starszymi);
  • współpraca z OPS w Rybniku;
  • zapewnienie pomocy wolontariuszy, co najmniej 80% seniorów zakwalifikowanych do jej uzyskania przez OPS.

 

Adresaci projektu:

  • Seniorzy z terenu Rybnika w wieku powyżej 70 roku życia, którzy ze względu na zagrożenie COVID-19 nie mogą opuszczać swoich domów i potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu;
  • wolontariusze, którzy zaangażują się w działania na rzecz seniorów.

 

Okres realizacji: 1–31 grudnia 2020 r.
Obszar realizacji: Rybnik

Projekt jest współfinansowany ze środków Miasta Rybnik.

 

Miasto Rybnik