Punkt informacyjno-doradczy dla osób niepełnosprawnych i ich otoczenia

Rusza nowy projekt CRIS, którego celem jest udzielanie wsparcia edukacyjnego i informacyjnego osobom z niepełnosprawnościami, ich rodzinom i wszystkim potrzebującym doradztwa w obszarze niepełnosprawności. Projekt skierowany jest do mieszkańców Rybnika. Ze wsparcia mogą skorzystać nauczyciele, urzędnicy, duchowni itd.

Działania:

  • prowadzenie punktu informacyjno-doradczego dla osób z niepełnosprawnościami i ich otoczenia;
  • warsztaty edukacyjne w rybnickich szkołach oswajające z niepełnosprawnością;
  • warsztaty dla osób chorujących psychicznie i profesjonalistów przygotowujące do prowadzenia w szkołach prelekcji destygmatyzacyjnych i spotkań informacyjnych na temat niepełnosprawności psychicznej;
  • spotkanie sieciujące dla rybnickich organizacji pozarządowych, służb i instytucji w celu podzielenia się doświadczeniami, problemami i dobrymi praktykami w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

Wartość projektu: 14650 zł, w tym dotacja Miasta Rybnik 11215 zł
Czas trwania: 1 maja – 30 listopada 2020

Gdzie?
Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS
ul. Rudzka 13C – kampus, były budynek Uniwersytetu Śląskiego (Budynek jest dostępny dla osób poruszających się na wózkach)

Kontakt z doradcą od poniedziałku do piątku w godz. 9-15.00 poprzez e-mail, telefon lub
SMS. Po wcześniejszym umówieniu się możliwe jest także spotkanie.
e-mail: hanna.pasterny@cris.org.pl
tel.: 503 074 783

Projekt jest współfinansowany ze środków Miasta Rybnika.