Lyski. Jakie Lokalne Inicjatywy Obywatelskie wybrali mieszkańcy?

Znamy już wyniki głosowania mieszkańców Lysek na najciekawsze Lokalne Inicjatywy Obywatelskie w ramach projektu „Zmniejszamy poziom wykluczenia społecznego w Gminie Lyski”.

Dziękujemy wszystkim 638 osobom, które oddały swój głos na złożone w konkursie inicjatywy, mamy nadzieję, że mieszkańcy Lysek równie licznie będą uczestniczyć w realizacji sześciu najlepszych pomysłów.

Gratulujemy wszystkim inicjatorom, których pomysły zostały dostrzeżone przez mieszkańców
i życzymy powodzenia w realizacji swoich przedsięwzięć.

Wyniki głosowania:

Projekt „Zmniejszanie poziomu wykluczenia społecznego w Gminie Lyski”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.