U rzecznika praw obywatelskich

W piątek 23 lutego obchodziliśmy Światowy Dzień Walki z Depresją. Z tej okazji dr Valeri Vachev, zastępca rzecznika praw obywatelskich, zaprosił przedstawicieli Inicjatywy „Nasz Rzecznik”, w której aktywnie działa także CRIS. Reprezentowała nas Hanna Pasterny.

Tematem spotkania było omówienie postulatów, które Inicjatywa zawarła w „Manifeście zdrowia psychicznego”. Dotyczą czterech obszarów: placówek leczących i wspierających osoby w kryzysie zdrowia psychicznego, zmian przepisów prawnych, edukacji, wsparcia w społeczności lokalnej i aktywizacji.

Pracownicy biura rzecznika opowiedzieli o działaniach tej instytucji na rzecz zdrowia psychicznego, problemach jakie dostrzegają oraz planowanych interwencjach w interesujących nas tematach. Podzielili się również swoimi uwagami na temat manifestu i zaproponowali, co warto do niego dodać.

Valeri Vachev podkreślił, że manifest to cenny materiał, znacznie bardziej obszerny niż ekspertyzy opracowywane przez różne instytucje. Był pod wrażeniem, że przygotowała go grupa zapaleńców: osób, które same doświadczyły kryzysu psychicznego, ich bliskich i sojuszników.

Z tekstem manifestu można zapoznać się na stronie: 
https://naszrzecznik.pl/manifest-zdrowia-psychicznego-inicjatywy-nasz-rzecznik/