Dotacja dla kolejnego przedsiębiorstwa społecznego

Za nami pierwsze wiosenne posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej OWES. Ocenę pozytywną i dofinansowanie w pełnej wnioskowanej wysokości uzyskała Fundacja Eduarte. Gratulujemy!

Fundacja Eduarte działa w Radlinie, gdzie prowadzi między innymi zajęcia językowe, zajęcia muzyczne i tematyczne (np. przygotowanie do egzaminów z matematyki). Za sprawą pozyskanej dotacji Fundacja rozwinie swoją działalność i utworzy jedno miejsce pracy.

Członkowie Komisji dokonali oceny merytorycznej biznesplanu zgodnie z Karta oceny merytorycznej. Wniosek otrzymał ocenę pozytywną i dofinansowanie w pełnej wysokości.

dotacje dla przedsiębiorstw społecznych OWES

Podobne informacje:

***
OWES
Interesujesz się ekonomią społeczną? Myślisz o utworzeniuprzedsiębiorstwa społecznego? A może prowadzisz stowarzyszenie, fundację lub spółdzielnie socjalną? Sprawdź ofertę OWES, czyli Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Obszaru Rybnickiego.