Nowe pomysły biznesowe z szansą na dotacje Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej

Kolejne podmioty ekonomii społecznej i grupy inicjatywne zdecydowały się ubiegać o dotacje na miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym. Pomysły trzech z nich zostały ocenione pozytywnie. Gratulujemy!

Tym razem członkowie Komisji Rekrutacyjnej OWES oceniali sześć zgłoszonych pomysłów. Najpierw oceniali złożone aplikacje, później przeprowadzili rozmowy rekrutacyjne z autorami zgłaszanych pomysłów z grup inicjatywnych i przedsiębiorstw społecznych. W wyniku oceny w kolejnym etapie ubiegania się o dotacje na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych znalazła się inicjatywa „Fokus Rybnik”, Centrum Kreatywnej Edukacji ROBOKIDS sp. z o.o. oraz Fundacja św. Symeona.

Wynik oceny merytorycznej stanowi liczba punktów będąca sumą ocen dwóch oceniających, co przedstawiono w poniższym zestawieniu.

dotacje dla przedsiębiorstw społecznych

Wszystkim zainteresowanym przypominamy, że dotacji na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych udzielamy w trybie ciągłym. Zdobyć można nawet 24 000 zł na utworzenie jednego miejsca pracy i do 300 000 zł na jedno przedsiębiorstwo społeczne. Uzyskać można także wsparcie pomostowe przez pierwszy rok działalności do 1800 zł/m-c na każde stworzone miejsce pracy. Dotacje będą udzielane do wyczerpania środków!

Dowiedz się więcej o dotacjach dla przedsiębiorstw społecznych:

***
OWES

Interesujesz się ekonomią społeczną? Myślisz o utworzeniu przedsiębiorstwa społecznego? A może prowadzisz stowarzyszenie, fundację lub spółdzielnie socjalną? Sprawdź ofertę OWES, czyli Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Obszaru Rybnickiego.