AGRAFKA. Zbieramy zgłoszenia od potencjalnych stypendystów

CRIS przygotowuje nominacje kandydatów do stypendium Programu AGRAFKA. Do 20 lipca 2013 r. czekamy na zgłoszenia utalentowanych uczniów i studentów z małych miejscowości.

Stypendia AGRAFKI są przyznawane uczniom gimnazjów, liceów i studentom (w wyjątkowych przypadkach również uczniom szkół podstawowych) wybitnie utalentowanym w określonej dziedzinie: nauk ścisłych, humanistycznych i artystycznych, pochodzącym z niezbyt zamożnej rodziny, przede wszystkim mieszkających w małej miejscowości, mających ciekawy pomysł na własny rozwój. Celem programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych oraz motywowanie młodych ludzi do dalszego rozwoju i pracy na rzecz społeczności lokalnej.

Program AGRAFKA realizowany jest przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce przy wsparciu Fundacji Agory, Funduszu Stypendialnego Rodziny Wróblewskich oraz osób indywidualnych i instytucji. Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS uczestniczy w programie jako lokalna organizacja partnerska – zbiera informacje o potencjalnych stypendystach, przygotowuje profile kandydatów i przesyła je do Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce.

Osoby zainteresowane stypendium Programu AGRAFKA prosimy o kontakt z opiekunką projektu:
Katarzyna Rząsa – katarzyna.rzasa@cris.org,
32 739-55-12 wew. 101

Prosimy też o zapoznanie się z dokumentami aplikacyjnymi: