Poznaj przedsiębiorcze organizacje z Cieszyna

Rozpoczęliśmy zapisy osób zainteresowanych uczestnictwem w wizycie studyjnej w Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem” w  Cieszynie. Wyjazd 2 sierpnia 2013 r.

Do uczestnictwa w wizycie zapraszamy przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej (stowarzyszeń, fundacji, warsztatów terapii zajęciowej, zakładów aktywności zawodowej itp.) z terenu Subregionu Zachodniego woj. Śląskiego oraz osoby indywidualne zainteresowane tematyką przedsiębiorczości społecznej.

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem” z Cieszyna realizuje liczne projekty ukierunkowane na aktywizację osób bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez pracę i edukację. Podczas wizyty odbędzie się prezentacja różnorodnych form przedsiębiorczości: organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą, spółdzielni socjalnych, zakładów aktywności zawodowej itp. Uczestnicy zapoznają się z kompleksowym systemem rozwiązywania problemów społecznych na przykładzie działań trzech spółdzielni – „Super Smak”, „Lilai Design”, „Nowy Horyzont” oraz Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej „Być Razem”, Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem” i innych cieszyńskich organizacji.

Aby wziąć udział w wizycie należy wysłać formularz zgłoszeniowy mailem na adres dorota.honisz@cris.org.pl lub faksem na nr 32 739 55 12 wew. 106. Zgłoszenia przyjmowane są do 25 lipca 2013 r.

Materiały do pobrania:

***
Wizyta studyjna – Cieszyn
termin: 2 sierpnia 2013 r. (czwartek)
godz.: 8.00 – 17.00
miejsce docelowe: Cieszyn –  Fundacja „Być Razem”
wyjazd: Rybnik, ul. Kościuszki 22.


Projekt współfinansowany
przez

Unię
Europejską w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego