Konsultacje rybnickiego programu współpracy

Redakcja portalu strefaNGO.pl zaprasza na spotkanie dotyczące Programu Współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok. Spotkanie odbędzie się 9 lipca w ośrodku Bushido. Początek o godzinie 17.00.

Podczas spotkanie zostaną omówione zasady współpracy miasta Rybnik z organizacjami pozarządowymi, w tym takie kwestie jak organizacja konkursów ofert na realizację zadań publicznych czy wymogi Miasta Rybnik wobec organizacji związane z procedurami dotacyjnymi (np. wymóg tworzenia subkont do każdej dotacji). Propozycje i uwagi ze spotkania zostaną przedstawione władzom miasta.

Spotkanie organizuje redakcja portalu strefaNGO.pl, prowadzonego przez Forum Organizacji Pozarządowych Subregionu Zachodniego w ramach projektu „Watchdogowy portal internetowy Subregionu Zachodniego”, finansowanego przez Szwajcarsko-Polski Program Współpracy.

Materiały do pobrania:

***
Konsultacje Programu Współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi
miejsce: Ośrodek Bushido (ul. Floriańska 1, Rybnik – osiedle Nowiny)
data: 9 lipca 2013 r. (wtorek) | godz.: 17.00