Projekty 2004

Partnerstwo dla Trzeciego Sektora Program EURO-NGO Koalicja Organizacji Pozarządowych, czyli KOP dla instytucjonalizacji Trzeciego Sektora

Akademik – młody przedsiębiorca…

Lęk przed prowadzeniem własnej działalności gospodarczej – niska znajomość procedur i przepisów sprzyja tworzeniu się […]

Naukowiec przedsiębiorcą? Przygotowanie kadry naukowej do prowadzenia firm typu spin off i spin out

Wiedza to jeden z najważniejszych czynników rozwoju. Jeżeli nie będziemy potrafili go wykorzystać, nie będziemy […]

Pobudka – budzenie uśpionego potencjału społecznego i obywatelskiego

“Pobudka – budzenie uśpionego potencjału społecznego i obywatelskiego mieszkańców Rybnika” to projekt CRIS, który polegał […]