Projekty 2009

Akcja na rzecz spraw ważnych Dwa bieguny – rożne krańce miasta, różni obywatele Działaj  Lokalnie […]

Gram w zielone

“Gram w zielone. Kampania edukacyjno – informacyjna na rzecz idei zrównoważonego rozwoju” to projekt dla […]

Symetria? Odzwierciedlenie polityki samorządu w dotacjach dla organizacji pozarządowych

“Symetria” to projekt CRIS, którego celem jest zbadanie systemu przyznawania grantów w Rybniku, Rudzie Śląskiej […]

Diagnoza społeczna: Rybnik 2008

“Diagnoza społeczna: Rybnik 2008. Identyfikacja i analiza lokalnych problemów społecznych” to projekt badawczy realizowany w […]

ALIANS – budujemy społeczeństwo obywatelskie

“ALIANS – budujemy społeczeństwo obywatelskie. Animacja Lokalna Inspiruje Aktywność Naszych Społeczności” to inicjatywa CRIS oraz […]

Projekty 2004

Partnerstwo dla Trzeciego Sektora Program EURO-NGO Koalicja Organizacji Pozarządowych, czyli KOP dla instytucjonalizacji Trzeciego Sektora

Akademik – młody przedsiębiorca…

Lęk przed prowadzeniem własnej działalności gospodarczej – niska znajomość procedur i przepisów sprzyja tworzeniu się […]

Naukowiec przedsiębiorcą? Przygotowanie kadry naukowej do prowadzenia firm typu spin off i spin out

Wiedza to jeden z najważniejszych czynników rozwoju. Jeżeli nie będziemy potrafili go wykorzystać, nie będziemy […]

Pobudka – budzenie uśpionego potencjału społecznego i obywatelskiego

“Pobudka – budzenie uśpionego potencjału społecznego i obywatelskiego mieszkańców Rybnika” to projekt CRIS, który polegał […]