Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obszaru Rybnickiego

Usługi informacyjne w zakresie ekonomii społecznej; animowanie, inkubowanie oraz wspieranie tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw społecznych; […]