Wolontariusz Roku 2023. Zgłoś swojego faworyta!

Już po raz trzeci wybieramy Wolontariusza Roku 2023 Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. Konkurs jest skierowany do wolontariuszy oraz organizacji i instytucji współpracujących z wolontariuszami i stanowi doskonałą okazję, by w sposób szczególny docenić, wyróżnić i nagrodzić wolontariuszy za ich zaangażowanie i aktywność. Na zgłoszenia czekamy do 15 listopada 2023 r.

Celem konkursu jest promocja aktywnych, zaangażowanych społecznie osób, które podejmują działania na rzecz innych, wspierają działania organizacji i instytucji, organizują i włączają się w inicjatywy, akcje i działania społeczne na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. Konkurs ma także na celu promocję i upowszechnianie dobrych praktyk współpracy organizacji i instytucji z wolontariuszami.

Do konkursu zgłaszani mogą być kandydaci w następujących kategoriach:

  • wolontariat indywidualny;
  • grupy wolontariackie;
  • szkolne koła wolontariatu.

Osoba, która zwycięży w konkursie zostanie uhonorowana tytułem „Wolontariusz roku 2023 Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”. Zgłoszenie wraz ze zdjęciami należy złożyć elektronicznie poprzez formularz zgłoszeniowy oraz dostarczyć w wersji papierowej do Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS (Rudzka 13C, Rybnik).

Na zgłoszenia czekamy do 15 listopada 2023 r. (środa) do godziny 15:00. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas Subregionalnej Gali Wolontariatu 05.12.2023, zorganizowanej z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza.

Dokumenty konkursowe:

Patronat medialny

Organizatorami konkursu są:

  • Stowarzyszenie OLIGOS;
  • Forum Organizacji Pozarządowych Subregionu Zachodniego;
  • Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS w Rybniku.