Koordynator Wolontariatu Roku 2023. Zgłoś swojego faworyta!

Wybieramy Koordynatora Wolontariatu Roku 2023 Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. Konkurs kierowany jest do koordynatorów wolontariatu działających w organizacjach pozarządowych i instytucjach współpracujących z wolontariuszami. Jest okazją, by w sposób szczególny docenić, wyróżnić i nagrodzić koordynatorów za ich zaangażowanie i aktywność. Na zgłoszenia czekamy do 15 listopada 2023 r.

Celem konkursu jest docenienie aktywnych, zaangażowanych koordynatorów wolontariatu, którzy podejmują działania związane z zarządzaniem wolontariatem w organizacjach/instytucjach działających na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, ale też pokazanie odpowiedzialności jaka wiąże się koordynacją pracy wolontariuszy. Konkurs ma także na celu promowanie pracy koordynatorów wolontariatu oraz idei wolontariatu.

Do konkursu zgłaszani mogą być indywidualni koordynatorzy lub para/grupa koordynatorów, która wspólnie koordynuje wolontariat w danej organizacji/instytucji na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.

Osoba, która zwycięży w konkursie zostanie uhonorowana tytułem „Koordynator Wolontariatu roku 2023 Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”. Formularze zgłoszeniowe wraz ze zdjęciami należy złożyć elektronicznie poprzez formularz zgłoszeniowy Koordynator Roku 2023 oraz dostarczyć w wersji papierowej do Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS (Rudzka 13C, Rybnik).
Na zgłoszenia czekamy do 15 listopada 2023 r. (środa) do godziny 15:00. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas Subregionalnej Gali Wolontariatu 05.12.2023, zorganizowanej z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza.

Materiały do pobrania:

Patronat medialny

Organizatorami konkursu są:

  • Stowarzyszenie OLIGOS;
  • Forum Organizacji Pozarządowych Subregionu Zachodniego;
  • Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS w Rybniku.