Weź udział w wizycie studyjnej w inspirujących przedsiębiorstwach społecznych

Zapraszamy do udziału w wizycie studyjnej, podczas której Stowarzyszenie “Ku Naturze Żory,” Stowarzyszenie “Serfenta” i Fundacja “Świat w Naszych Rękach” pokażą, jak poprzez edukację, ekologię i rękodzielnictwo tworzyć biznes z pozytywnym wpływem na społeczeństwo. To już 25 października. Udział w wizycie jest bezpłatny. Zapraszamy!

Termin wizyty: 25 październik 2023 r. (środa)
Zapisy: zgłoś się poprzez serwis evenea.pl

Plan wizyty:
7:40 | Zbiórka na parkingu przy ul. Rudzkiej 13, 44-200 Rybnik (Kampus)
7:45-8:30 | Przejazd do Żor
8:30-9:30 | Poranna kawa i spotkanie w Stowarzyszeniu Ku Naturze Żory Prezentacja działalności ekonomicznej: usługi edukacyjne skupione m.in. wokół Leśnej Szkoły i Przedszkola, Leśna stołówka
9:30-10:15 | Przejazd do Cieszyna
10:15-11:30 | Spotkanie w Stowarzyszeniu Serfenta Prezentacja działalności ekonomicznej: warsztaty plecionkarskie z wikliny, Craft Tour – spotkania z lokalną tradycją, rzemiosłem i przyrodą, wyroby z wikliny
11:30-12:30 | Przejazd do Bystrej
12:30-14:30 | Spotkanie w Fundacji Świat w Naszych Rękach Prezentacja działalności ekonomicznej Fundacji: spacer po edukacyjnym siedlisku permakulturowym Dolina Bawole Serce, prezentacja prowadzonych warsztatów ekologicznych oraz procesu tworzenia i montażu kopuł geodezyjnych. Warsztaty rozpoznawania nasion z elementami społecznych aspektów ogrodnictwa i hortiterapii (kontaktu z przyrodą w celach leczniczych)
14:30-15:00 | Lunch
15:00-16:30 | Powrót do Rybnika

Dla kogo?
Do udziału zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw społecznych, jednostek samorządu terytorialnego z terenu subregionu zachodniego województwa śląskiego (Miast: Rybnik, Jastrzębie-Zdrój, Żory oraz powiatów: rybnickiego, raciborskiego, wodzisławskiego) oraz osoby z ww. terenu zainteresowane działalnością w sektorze ekonomii społecznej.

Jak się zgłosić?
Aby wziąć udział w wizycie, należy zgłosić się przez formularz zgłoszeniowy klikając przycisk “Zapisz się” znajdujący się na górze strony.

Zgłoszenia przyjmujemy do 23 października 2023 r. (poniedziałek).

Kontakt
Więcej informacji o wizycie można uzyskać kontaktując się z CRIS:

  • tel.: 32 739-55-12
  • e-mail: owes@cris.org.pl

Więcej o odwiedzanych przedsiębiorstwach społecznych znaleźć można na ich stronach:

Wizyta jest realizowana w ramach projektu “Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obszaru Rybnickiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

logotypy grantodawców
***
Wizyta studyjna w inspirujących przedsiębiorstwach społecznych
data: 25 października 2023 r. | godz.: 7:40-16:30
wizytowane przedsiębiorstwa społeczne: Stowarzyszenie Ku Naturze Żory, Stowarzyszenie Serfenta, Fundacja Świat w Naszych Rękach i Dolina Bawole Serce
koszt: wydarzenie bezpłatne