Działaj Lokalnie 2022

Ośrodek Działaj Lokalnie przy CRIS po raz kolejny wesprze inicjatywy grantami do 6000 zł. Konkurs grantowy przeznaczony jest dla grup nieformalnych i organizacji pozarządowych oraz instytucji z powiatów raciborskiego i wodzisławskiego oraz gmin Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Świerklany.

Historia
Program „Działaj Lokalnie” powstał w 2000 roku i jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW). Od początku realizuje go Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce (ARFP). Ośrodki Działaj Lokalnie (ODL) – którym jest również CRIS – to organizacje, które prowadzą lokalne konkursy grantowe. Za ich pośrednictwem rozdzielają środki przekazane przez PAFW oraz pozyskane od samorządów, przedsiębiorców i osób prywatnych. Zajmują się także działalnością szkoleniową, doradztwem i wspierają wolontariat. AFRP nadzoruje przebieg tych konkursów. Na podstawie zasad przygotowanych przez PAFW Akademia opracowuje wzory dokumentów, prowadzi szkolenia, konsultacje i doradza ODL, sieciuje je i promuje program „Działaj Lokalnie”. Program obejmuje zasięgiem ponad 600 gmin. W ponad 11 000 projektów wzięło udział 4 miliony odbiorców. Projekty warte 90 milionów w niemal 60% sfinansowała PAFW. W działania zaangażowało się 220 000 wolontariuszy.

ODL w Rybniku
Ośrodek Działaj Lokalnie działający przy CRIS jest jednym z najstarszych w Polsce – trzecim powstałym w historii Programu. Obecnie jesteśmy największym, pod względem liczby objętych wsparciem gmin, polskim ODL.

Finansowanie ODL w Rybniku
– Polsko Amerykańska Fundacja Wolności: 44 700,00 zł (dotacje + koszty zarządzania, księgowości i animacji),
– Powiat Rybnicki, Powiat Wodzisławski oraz Gminy: Gaszowice, Jejkowice, Nędza, Radlin, Rydułtowy (dotacje),
– środki własne CRIS, w tym całość 1% przekazywanego Stowarzyszeniu (dotacje).

 

1. Cel Działaj Lokalnie: wspieranie i aktywizowanie lokalnych społeczności na terenach wiejskich i w małych miastach poprzez projekty obywatelskie, które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych i poprawie jakości życia oraz przyczyniają się do budowy kapitału społecznego.

2. Kto może ubiegać się o dotację?
– organizacje pozarządowe,
– stowarzyszenia zwykłe,
– oddziały terenowe organizacji pozarządowych,
– grupy nieformalne, w imieniu których wniosek złoży organizacja pozarządowa,
– grupy nieformalne występujące samodzielnie (tzw. Inicjatywa Działaj Lokalnie) – po uzyskaniu zgody CRIS.

Siedziba podmiotu wnioskującego powinna znajdować się na terenie gmin Gaszowice, Godów, Gorzyce, Jejkowice, Kornowac, Krzanowice, Krzyżanowice, Kuźnia Raciborska, Lubomia, Lyski, Marklowice, Mszana, Nędza, Pietrowice Wielkie, Pszów, Racibórz, Radlin, Rudnik, Rydułtowy, Świerklany, Wodzisław Śląski.

3. Termin składania wniosków: 1 kwietnia – 8 maja 2022

4. Generator wniosków: system.dzialajlokalnie.pl
Wnioski przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej, za pomocą generatora i nie powinny zawierać załączników.

5. Okres realizacji projektów: pomiędzy 1 czerwca a 31 grudnia 2022. Projekty powinny zostać zrealizowane w ciągu 3-6 miesięcy.

6. Maksymalna kwota dofinansowania: 6000,00 zł.

7. Dodatkowych informacji udzielają:
– Natalia Mandrysz | mail: natalia.mandrysz@cris.org.pl, tel. 32 739 55 12, wew. 14
– Agnieszka Pytlik | mail: agnieszka.pytlik@cris.org.pl, tel. 32 739 55 12, wew. 16

8. Dokumentacja:

  1. Regulamin konkursu grantowego 2022-23
  2. Wniosek o dofinansowanie – wzór 2022-23
  3. Karta oceny formalnej 2022-23
  4. Karta oceny merytorycznej 2022-23

 

Całkowita wartość projektu: 72 900,00 zł
Wartość dotacji PAFW: 44 700,00 zł
Suma przeznaczona na granty: 56 800,00 zł

 

 

Projekt jest dofinansowany ze środków Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.

***
Projekt: „Działaj Lokalnie 2022”
Realizator: Ośrodek Działaj Lokalnie przy Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS
Termin realizacji: 1 marca 2022 – 28 lutego 2023
Obszar: gminy Gaszowice, Godów, Gorzyce, Jejkowice, Kornowac, Krzanowice, Krzyżanowice, Kuźnia Raciborska, Lubomia, Lyski, Marklowice, Mszana, Nędza, Pietrowice Wielkie, Pszów, Racibórz, Radlin, Rudnik, Rydułtowy, Świerklany, Wodzisław Śląski
Grupa docelowa: wszyscy mieszkańcy województwa śląskiego, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży