Rusza nabór wniosków Działaj Lokalnie 2022

Ogłaszamy nabór wniosków w ramach 17. edycji Programu. Lokalny konkurs grantowy przeznaczony jest dla grup nieformalnych i organizacji pozarządowych oraz instytucji z powiatów raciborskiego i wodzisławskiego, a także gmin Jejkowice, Gaszowice, Lyski, Świerklany.

1 kwietnia 2022 roku ruszył 17. konkurs Programu “Działaj lokalnie”, realizowanego wspólnie z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce, finansowanego przez Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Nabór potrwa od 1 kwietnia do 8 maja 2022. Pula przeznaczona na granty wynosi 56 800,00 zł. Maksymalna wysokość grantu to 6 000 zł. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone pod koniec maja 2022 roku.

 

Kto może ubiegać się o dotację?

– organizacje pozarządowe,
– stowarzyszenia zwykłe,
– oddziały terenowe organizacji pozarządowych,
– grupy nieformalne, w imieniu których wniosek złoży organizacja pozarządowa,
– grupy nieformalne występujące samodzielnie (tzw. Inicjatywa Działaj Lokalnie) – po uzyskaniu zgody CRIS.

Siedziba podmiotu wnioskującego powinna znajdować się na terenie gmin Gaszowice, Godów, Gorzyce, Jejkowice, Kornowac, Krzanowice, Krzyżanowice, Kuźnia Raciborska, Lubomia, Lyski, Marklowice, Mszana, Nędza, Pietrowice Wielkie, Pszów, Racibórz, Radlin, Rudnik, Rydułtowy, Świerklany, Wodzisław Śląski.

 

Na co można uzyskać dotację?

W ramach projektów będę mogły być realizowane działania służące zaangażowaniu lokalnych społeczności wokół wspólnego dobra. Zakres projektów może być różnorodny, od doposażenia miejsca spotkań po organizację pomocy sąsiedzkiej w czasie pandemii czy warsztaty edukacyjne online dla dzieci.

 

Kiedy i jak wypełnić wniosek?

Termin składania wniosków: 1 kwietnia – 8 maja 2022. Wnioski można składać tylko i wyłącznie poprzez generator wniosków, dostępny pod adresemwww.system.dzialajlokalnie.pl

 

Jak rozplanować działania?

Okres realizacji projektów to 1 czerwca-31 grudnia 2022 roku, pamiętając, że zamierzone działania muszą trwać minimum 3 a maksymalnie 6 miesięcy.

 

Dokumentacja:

  1. Wniosek o dofinansowanie – wzór 2022-23
  2. Regulamin konkursu grantowego 2022-23
  3.  Karta oceny formalnej 2022-23
  4. Karta oceny merytorycznej 2022-23
Projekt jest dofinansowany ze środków Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.