Przy śniadaniu o przedsiębiorczości społecznej

Za nami pierwsze śniadanie biznesowe dla przedstawicieli przedsiębiorstw społecznych Subregionu Zachodniego. Nie ostatnie, jak utrzymują i uczestnicy, i organizatorzy, czyli CRIS/Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) oraz Raciborski Inkubator Przedsiębiorczości.

Celem spotkania było wzajemne poznanie się przedsiębiorców społecznych z regionu, które być może w przyszłości zaowocuje nawiązaniem współpracy biznesowej. Podczas spotkania, krótką prezentację dotyczącą koncepcji rozwoju przedsiębiorstwa społecznego przedstawił Przemysław Sołtysik ze spółdzielni socjalnej Honolulu z Katowic. Po prezentacji był czas na networking, rozmowy kuluarowe i “zwiedzania” hostelu 5Porte – nowego przedsiębiorstwa społecznego na mapie Raciborza.

***
OWES
Interesujesz się ekonomią społeczną? Myślisz o utworzeniu przedsiębiorstwa społecznego? A może prowadzisz stowarzyszenie, fundację lub spółdzielnie socjalną? Sprawdź ofertę OWES, czyli Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Obszaru Rybnickiego.