Gala Wolontariatu 2023

Przed nami gala podsumowująca konkursy “Wolontariusz Roku 2023” oraz “Koordynator Wolontariatu 2023” Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. Uroczystość odbędzie się 5 grudnia 2023 w Rydułtowskim Centrum Kultury “FENIKS”. Zaczynamy o godzinie 17:00. Gorąco zapraszamy. Bądźcie tam z nami!

Weź udział w Gali! Zapisz się: >>Gala Wolontariatu 2023<<

Program wydarzenia:

17:00 -17:10 | otwarcie gali – Anna Bulenda, Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS
17:10 -17:50 | debata: Wolontariat jako siła napędowa: czy można opierać rozwój społeczności lokalnych na zaangażowaniu społecznym mieszkańców, wolontariuszy?
Podczas debaty będziemy dyskutować o tym, czy wolontariat może przysłużyć się do rozwoju lokalnych społeczności, czy potrafimy odpowiednio zaangażować wolontariuszy, aby ich potencjał, zaangażowanie, umiejętności, doświadczenie przełożyło się na rozwój sołectwa, dzielnicy, gminy. Do dyskusji zaprosiliśmy ekspertów, ale również liczymy na aktywny udział w debacie wszystkich gości obecnych na sali – doświadczonych wolontariuszy. Spotkanie będzie moderować Anna Pomykoł z Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS.
Uczestnicy debaty:
Mariola Bolisęga – Zastępca Burmistrza Miasta Rydułtowy;
Agnieszka Pytlik – Stowarzyszenie Działań Lokalnych SPICHLERZ;
– dr Grzegorz Głupczyk – Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Społecznych, Fundacja DOBROstka.
17:50 – 18:00 | część artystyczna: występ zespołu Dżepetto Squad pod kierownictwem Agnieszki Maliny Malinowskiej oraz zespołu wokalnego NONSENS pod kierownictwem Stefana Drożdżoka;
18:00 – 18:45 | część galowa: przedstawienie założeń konkursu, sylwetek nominowanych kandydatów w poszczególnych kategoriach, ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie nagród;
18:45 – 18:50 | otwarcie rydułtowskiej akcji “Duża choinka małych marzeń” – Dorota Honisz, Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS, Szarlota LAB;
19:00 | zakończenie wydarzenia, poczęstunek, rozmowy kuluarowe.

Całość wydarzenia poprowadzi: Monika Sokołowska, Radio 90
Kontakt do organizatora: Anna Bulenda, anna.bulenda@cris.org.pl, tel. 32 7395512 wew. 16
Patronat medialny: Radio 90, Rybnik.com.pl

Organizatorzy: Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS, Forum Organizacji Pozarządowych Subregionu Zachodniego, Stowarzyszenie OLIGOS.

Debata jest sfinansowana w ramach Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030 “Korpus Solidarności”, współfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Gala jest współfinansowana w ramach projektu “Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obszaru Rybnickiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.