Duża Choinka Małych Marzeń

Inicjatywa “Duża Choinka Małych Marzeń” to pilotażowy projekt, którego realizatorem jest City Wolontariat – Sieci Dobrych Działań.

W ramach akcji przez cały listopad, wolontariusze zbierali małe świąteczne marzenia osób potrzebujących z Rydułtów, zarówno dzieci, osób dorosłych jaki i seniorów. Udało się zebrać 30 marzeń. Marzenia te zostały umieszczone w przezroczystych bombkach, a już 5 grudnia ozdobią choinkę przy Rydułtowskim Centrum Kultury FENIKS.

Każdy mieszkaniec Rydułtów, który będzie chciał spełnić marzenie osoby potrzebującej, może podejść do choinki, wybrać marzenie, które chce spełnić i zabrać bombkę z wybranym życzeniem. Następnie prezent, który będzie zawierał wybrane marzenie, należy dostarczyć do centrum obywatelskiego Szarlota LAB, najpóźniej do dnia 19 grudnia 2023 r. (ul. Ofiar Terroru 56a). Po tym terminie wolontariusze zadbają o świąteczne opakowanie prezentów, a tuż przed świętami tj. 22 grudnia dostarczą je do osób potrzebujących – autorów marzeń. Wartość pojedynczego marzenia została oszacowana na kwotę ok. 100,00zł. Liczymy na zaangażowanie i dobre serce mieszkańców Rydułtów.

Choinka z życzeniami będzie dostępna w okresie od 5 do 19 grudnia 2023 roku przy głównym wejściu do Rydułtowskiego Centrum Kultury (ul. Strzelców Bytomskich 9a, wejście do teatru).

Dostarczenie prezentów: do 19 grudnia 2023 r. , Szarlota LAB, ul. Ofiar Terroru 56a
Finał akcji: 22 grudnia 2023 r.

Kontakt do organizatorów:
Dorota Honisz – tel. 729 960 651, e-mail: rydultowy@cris.org.pl

Materiały do pobrania:

O City Wolontariat – Sieć Dobrych Działań
City Wolontariat – Sieć Dobrych Działań zostało zainicjowane przez Rydułtowską Koalicję Wolontariatu. Koalicję utworzono dzięki staraniom Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych (CRIS), a do jej udziału dołączyli przedstawiciele Ośrodka Pomocy Społecznej w Rydułtowach, Rydułtowskiego Centrum Kultury, Rydułtowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Urzędu Miasta, szkolnych klubów wolontariatu oraz organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z Rydułtów.

W trakcie spotkań koalicji udało się zainicjować powstanie rydułtowskiego centrum wolontariatu o nazwie “City Wolontariat – Sieć Dobrych Działań”. Oficjalne otwarcie zaplanowano na 5 grudnia 2023 roku, a siedziba będzie mieścić się przy centrum obywatelskim Szarlota LAB, ul. Ofiar Terroru 56a.

Zapraszamy do City Wolontariat wszystkich, którzy są zainteresowani wolontariatem, realizacją akcji społecznych na rzecz mieszkańców Rydułtów, udziałem w działaniach realizowanych przez rydułtowskie organizacje, instytucje.