Study Circle – moc uczenia się nawzajem!

Kolejna odsłona szwedzkiej metody edukacyjnej w CRIS. Startuje projekt „Study Circle – moc uczenia się nawzajem!”, który będzie realizowany w ramach Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych.

Celem projektu jest zapewnienie minimum 70 osobom z terenu Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego dostępu do zajęć edukacyjnych rozwijających ich pasje, zainteresowania, wiedzę o kulturze, tradycjach, a także wzmacniających kompetencje społeczne i obywatelskie.

W ramach projektu planujemy:

 • utworzenie 5 grup samokształceniowych prowadzonych metodą Study Cricle m.in.
  w tematach: szkoła śląskiego, warsztaty kuchni śląskiej, poznawanie lokalnej fauny i flory,
  o radzeniu sobie z życiem lub innych wybranych przez uczestników projektu;
 • zorganizowanie 6 spotkań edukacyjnych z serii Zarządzanie gminą dla początkujących;
 • wspieranie aktywności i samodzielności obywatelskiej poprzez pracę opiekunów ds. edukacji.

Grupą docelową projektu są mieszkańcy Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców terenów wiejskich i wiejsko-miejskich.

Osoby zainteresowane projektem zachęcamy do kontaktu z naszym zespołem:

 • koordynatorka: Anna Pomykoł, tel.:32 739 55 12 wew. 16, e-mail: anna.pomykol@cris.org.pl
 • opiekunowie ds. edukacji:
  – Dorota Honisz, tel. 32 739 55 12 wew. 14, e-mail: dorota.honisz@cris.org.pl
  – Janusz Piechoczek, tel. 32 739 55 12 wew.14, e-mail: janusz.piechoczek@cris.org.pl

Dofinansowanie projektu: 99 960,00 PLN
Termin realizacji: 1 październik 2023 r. – 30 kwietnia 2025 r.

study circleProjekt „Study circle – moc uczenia się” jest finansowany w ramach Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2023.

***
Więcej o metodzie Study circle na stronie CRIS.org.pl: