Udział podmiotów ekonomii społecznej w świadczeniu usług społecznych

Zachęcamy do zapoznania się z raportem na temat udziału podmiotów ekonomii społecznej w świadczeniu usług społecznych w latach 2019 – 2021.

Opracowanie zostało przygotowane w ramach projektu Zintegrowany System Monitorowania Sektora Ekonomii Społecznej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (UE) z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w zadaniu „Przegląd danych dotyczących usług społecznych”.

Materiały do pobrania:

***
OWES
Interesujesz się ekonomią społeczną? Myślisz o utworzeniu przedsiębiorstwa społecznego? A może prowadzisz stowarzyszenie, fundację lub spółdzielnie socjalną? Sprawdź ofertę OWES, czyli Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Obszaru Rybnickiego.