Zawnioskuj o wsparcie dla przedsiębiorstw społecznych

Tylko do jutra trwa nabór wniosków w ramach Programu “Przedsiębiorstwo Społeczne +” na lata 2023-2025. Wnioski o dofinansowanie mogą składać przedsiębiorstwa społeczne oraz podmioty ekonomii społecznej, które zobowiążą się do uzyskania statusu przedsiębiorstwa społecznego.

Podmioty uprawnione do składania wniosków w ramach Programu będą mogły skorzystać z trzech Instrumentów wsparcia:

  • Instrument 1 – Wsparcie zatrudnienia. W ramach tego instrumentu możliwe będzie uzyskanie dofinansowania do wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w PS. Kwota wsparcia: wartość dofinansowania nie przekracza 1200 zł na jednego pracownika miesięcznie oraz nie może być wyższa niż realny koszt wynagrodzenia pracownika. Dofinansowanie może zostać przyznane na wynagrodzenia ponoszone w związku z zatrudnieniem nie więcej niż 5 pracowników.
  • Instrument 2 – Wsparcie bieżące. W ramach tego instrumentu możliwe będzie uzyskanie środków na pokrycie niezbędnych kosztów stałych, np.: zarządzania, promocji, obsługi prawnej i księgowej. Kwota wsparcia: wartość dofinansowania wynosi 50 tys. zł.
  • Instrument 3 – Wsparcie reintegracji. W ramach tego instrumentu możliwe będzie uzyskanie dofinansowania na pokrycie kosztów reintegracji społecznej i zawodowej pracowników zagrożonych wykluczeniem społecznym. Kwota wsparcia: wartość dofinansowania na jednego pracownika wynosi 12 tys. zł, a maksymalna wartość dofinansowania w ramach Programu, którą uzyskać może podmiot uprawniony wynosi nie więcej niż 36 tys. zł.

W związku z naborem Departament Ekonomii Społecznej w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej uruchomił również infolinie, czynną od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-11:00 pod numerem telefonu: +48 538-117-062.

Szczegółowe informacje o naborze:

***
OWES
Interesujesz się ekonomią społeczną? Myślisz o utworzeniu przedsiębiorstwa społecznego? A może prowadzisz stowarzyszenie, fundację lub spółdzielnie socjalną? Sprawdź ofertę OWES, czyli Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Obszaru Rybnickiego.