OWES: wyniki oceny pomysłów na tworzenie nowych miejsc pracy

Za nami rozmowy rekrutacyjne z przedstawicielami przedsiębiorstw społecznych, które skutecznie złożyły wnioski o dotacje na tworzenie miejsc pracy do Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. Do tego etapu dotarły dwie fundacje: “Stare Opactwo” oraz “Dobry Start”.

Członkowie Komisji dokonali oceny merytorycznej złożonych formularzy zgodnie z Kartą oceny merytorycznej, następnie w dniu 8 września 2022 przeprowadzili rozmowy rekrutacyjne z przedstawicielami grup inicjatywnych przedsiębiorstw społecznych. Rozmowy zostały przeprowadzone w oparciu o Kartę rozmowy rekrutacyjnej. Wynik oceny merytorycznej stanowi liczba punktów będąca sumą ocen dwóch oceniających, co przedstawiono w poniższym zestawieniu.

Podobne informacje:

***
OWES
Interesujesz się ekonomią społeczną? Myślisz o utworzeniu przedsiębiorstwa społecznego? A może prowadzisz stowarzyszenie, fundację lub spółdzielnie socjalną? Sprawdź ofertę OWES, czyli Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Obszaru Rybnickiego.