Wyniki naboru OWES

Zakończył się nabór wniosków na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych prowadzony przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Członkowie komisji dokonali oceny formalnej złożonych dokumentów zgodnie z kartą oceny formalnej formularza rekrutacyjnego stanowiącej do Regulaminu OWES Obszaru Rybnickiego.

Podobne informacje:

***
OWES
Interesujesz się ekonomią społeczną? Myślisz o utworzeniu przedsiębiorstwa społecznego? A może prowadzisz stowarzyszenie, fundację lub spółdzielnie socjalną? Sprawdź ofertę OWES, czyli Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Obszaru Rybnickiego.