13 nowych miejsc pracy dzięki dotacjom OWES!

Dotacje prowadzonego przez CRIS Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) zasilą Fundację dla ASA, Focus Rybnik sp. z o.o. non profit oraz Spółdzielnię socjalną „Z ikrą”. Wszystkie trzy podmioty stworzą łącznie 13 nowych miejsc pracy.

Fundacja dla ASA otrzymała dofinansowanie na sześć miejsc pracy (kwota dofinansowania – dotacja: 133200; kwota dofinansowania – wsparcie pomostowe: 64800), Focus Rybnik sp. z o.o. non profit na trzy miejsca pracy (kwota dofinansowania – dotacja: 81000; kwota dofinansowania – wsparcie pomostowe: 18000) a Spółdzielnia socjalna „Z ikrą” na cztery (kwota dofinansowania – dotacja: 105300; kwota dofinansowania – wsparcie pomostowe: 26700).

Członkowie Komisji dokonali oceny zgłoszonych biznesplanów zgodnie z Kartą oceny merytorycznej, następnie doprecyzowali swoje oceny i wyjaśnili wątpliwości odnośnie kwalifikowalności poszczególnych wydatków. Wszystkie zgłoszone wnioski otrzymały oceny pozytywne.

Uwaga! Wszystkich zainteresowanych dotacjami OWES prosimy o kontakt. Zdobyć można nawet 33 000 zł na utworzenie jednego miejsca pracy i do 330 000 zł na jedno przedsiębiorstwo społeczne. Uzyskać można także wsparcie pomostowe przez pierwszy rok działalności. Dotacje będą udzielane do wyczerpania środków! Napisz lub zadzwoń i dowiedz się więcej:
Izabella Kaznowska
izabella.kaznowska@cris.org.pl

tel.: 739-55-12, wew. 12

Więcej informacji o datacjach OWES dla przedsiębiorstw społecznych można znaleźć na stronie:
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obszaru Rybnickiego

***
OWES
Interesujesz się ekonomią społeczną? Myślisz o utworzeniu przedsiębiorstwa społecznego? A może prowadzisz stowarzyszenie, fundację lub spółdzielnie socjalną? Sprawdź ofertę OWES, czyli Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Obszaru Rybnickiego.