Mieszkańcy Niedobczyc i Chwałowic wybierają najlepsze inicjatywy obywatelskie

Zapraszamy mieszkańców Niedobczyc i Chwałowic do udziału w głosowaniu w ramach II edycji Konkursu na lokalne inicjatywy obywatelskie 3R – Rodzina Rozwój Rybnik – Włącz się!

Z wszystkimi inicjatywami skierowanymi do głosowania można się zapoznać na profilu facebook.com/rybnikrewita lub w Klubach Mieszkańca.

Mieszkańców Niedobczyc zapraszamy 17 maja (wtorek) w godzinach 10:00 – 12:00 oraz 16:00 – 18:00 do Klubu Mieszkańca “GLINIOK”, ul. Barbary 20.

Swój głos można oddać na maksymalnie 3 inicjatywy spośród skierowanych do głosowania:

  1. Słodkości w Kuchni – warsztaty cukiernicze
  2. Warsztaty rękodzielnicze
  3. Festyn Rodzinny
  4. Magiczne Wakacje

Mieszkańców Chwałowic zapraszamy 18 maja (środa) w godzinach 10:00 – 12:00 oraz 16:00 – 18:00 do Klubu Mieszkańca na ul. Kupieckiej 2.

Swój głos można oddać na maksymalnie 3 inicjatywy spośród skierowanych do głosowania:

  1. Szycie z pasją
  2. Rękodzieło – Tworzenie z pasją
  3. Zróbmy dzieciom frajdę
  4. Magiczne Wakacje
  5. Mały Artysta Mozaicznie – Przygoda ze szkłem
  6. Zielona, latająca klasa

Projekt „3R – Rodzina Rozwój Rybnik” jest współfinansowany w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne Działania 9.1 Aktywna integracja Poddziałania 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach RPO WSL 2014-2020.


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020).