II edycja Konkurs na Lokalne Inicjatywy Obywatelskie 3R – ROZSTRZYGNIĘTA!

Dziękujemy wszystkim autorom inicjatyw za ich pomysły a mieszkańcom dzielnic Niedobczyce i Chwałowice za udział w głosowaniu.

Z przyjemnością informujemy, że w Niedobczycach w głosowaniu wzięło udział 70 osób i ze względu na bardzo zaciętą rywalizację, nieznaczną różnicę w liczbie oddanych głosów na poszczególne inicjatywy oraz nie wykorzystaniu pełnej puli konkursowej przez 3 pierwsze inicjatywy Organizator Konkursu zdecydował o dofinansowaniu wszystkich 4 projektów!!

Poniżej przedstawiamy wyniki głosowania w Niedobczycach:
1. Festyn Rodzinny – 54 głosy
2. Warsztaty rękodzielnicze – 38 głosów
3. Słodkości w Kuchni – warsztaty cukiernicze – 36 głosów
4. Magiczne wakacje – 33 głosy

Mieszkańcy Chwałowic natomiast zachwycili frekwencją, w głosowaniu wzięło udział aż 199 osób!!!
Zdecydowaną większością głosów wygrały 3 inicjatywy i one otrzymują dofinansowanie.

Poniżej przedstawiamy wyniki głosowania w Chwałowicach:
1. Rękodzieło – tworzenie z pasją – 125 głosów
2. Szycie z pasją – 113 głosów
3. Zróbmy dzieciom frajdę – 107 głosów
4. Zielona, latająca klasa – 82 głosy
5. Magiczne wakacje – 76 głosów
6. Mały artysta mozaicznie – 49 głosów

Gratulujemy pomysłodawcom zwycięskich inicjatyw i zachęcamy mieszkańców do udziału w organizowanych wydarzeniach.

Projekt „3R – Rodzina Rozwój Rybnik” jest współfinansowany w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne Działania 9.1 Aktywna integracja Poddziałania 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach RPO WSL 2014-2020.


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020).