Wyniki oceny merytorycznej pomysłów w OWES

Wnioski złożone przez Spółdzielnię socjalną “Z ikrą” oraz FOCUS RYBNIK sp. z o.o. non profit zostały pozytywnie ocenione przez Komisję Rekrutacyjną OWES. Gratulujemy wnioskodawcom! Teraz czas na składanie biznesplanów wraz z wnioskami o dotację na tworzenie miejsc pracy i wnioskiem o udzielenie wsparcia pomostowego.

Członkowie Komisji dokonali oceny merytorycznej złożonych formularzy zgodnie z Karta oceny merytorycznej, następnie w dniu 14 kwietnia 2022 przeprowadzili rozmowy rekrutacyjne z przedstawicielami grup inicjatywnych przedsiębiorstw społecznych. Rozmowy zostały przeprowadzone w oparciu o Kartę rozmowy rekrutacyjnej.

Wynik oceny merytorycznej stanowi liczba punktów będąca sumą ocen dwóch oceniających, co przedstawiono w poniższym zestawieniu:

Kontakt:
Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS
ul. Rudzka 13C, 44-200 Rybnik
tel. 32 739-55-12
e-mail: owes@cris.org.pl

***
OWES

Interesujesz się ekonomią społeczną? Myślisz o utworzeniu przedsiębiorstwa społecznego? A może prowadzisz stowarzyszenie, fundację lub spółdzielnie socjalną? Sprawdź ofertę OWES, czyli Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Obszaru Rybnickiego.