Rusza II edycja Konkursu na Lokalne Inicjatywy Obywatelskie w Lyskach

Kolejny raz zapraszamy mieszkańców gminy Lyski do składania wniosków w konkursie grantowym na Lokalne Inicjatywy Mieszkańców w ramach projektu „Zmniejszanie poziomu wykluczenia społecznego w Gminie Lyski”. Czeka na Was pula środków finansowych w wysokości 30 000,00 zł – zgłoście swój pomysł i otrzymajcie do 5.000 zł na jego realizację.

 

Kto może wnioskować?

Grupa min. 3 mieszkańców Gminy Lyski, wspólnie realizujących lub zamierzających realizować lokalne przedsięwzięcie.

 

Ile wynosi dofinansowanie?

Maksymalna wysokość dofinansowania jednej inicjatywy wynosi 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), natomiast minimalna wysokość dofinansowania wynosi 2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych).

 

Ile powinna trwać realizacja projektu?

Czas trwania projektu musi wynosić nie krócej niż 15 dni kalendarzowych i nie dłużej niż 3 miesiące (nie wyklucza to realizacji projektów polegających na przygotowaniu i przeprowadzeniu jednodniowych wydarzeń – jednak łączny okres przygotowania, promocji, upowszechniania i realizacji projektu nie może być krótszy niż 15 dni kalendarzowych i dłuższy niż 3 miesiące).

Projektu muszą zostać zrealizowane w okresie między 01.06.2022 a 30.09.2022 roku.

 

Jak wygląda proces składania i wyboru inicjatyw do dofinansowania?

Nabór wniosków trwa od 26.04.2022 do 18.05.2022 roku.

Każdy wniosek przed formalnym złożeniem musi być skonsultowany z Przedstawicielem Organizatora Konkursu czyli Stowarzyszenia CRIS. Można się umówić na spotkanie indywidualne lub przesłać wniosek do jednej z animatorek lub specjalistki ds. organizacji społeczności lokalnej, których kontakt znajdują się poniżej. Pamiętaj konsultacja wniosków trwa DO 13 MAJA 2022 ROKU DO GODZINY 15:00.

Wnioski złożone w terminie czyli do 18 maja 2022 roku zostaną poddane ocenie merytorycznej
i formalnej przez Komisję Konkursową, która pozytywnie ocenione wnioski skieruje do internetowego głosowania mieszkańców Lysek, które odbędzie się w terminie od 23.05.2022 do 30.05.2022 roku
(do godziny 12:00) za pośrednictwem specjalnej platformy.

W ramach konkursu dofinansowane zostaną projekty, które otrzymają największą liczbę głosów
w głosowaniu internetowym mieszkańców Gminy Lyski i otrzymają pozytywną rekomendację Komisji Konkursowej.

 

Czy trzeba wykazać wkład własny?

Tak, realizatorzy zobowiązani są do wykazania wkładu własnego, ale w postaci pracy wolontarystycznej w trakcie realizacji projektu. Wkład finansowy realizatorów nie jest wymagany.

 

Cele konkursu

1) zachęcenie mieszkańców gminy do podejmowania aktywności i działań na rzecz lokalnej

społeczności,

2) poprawa jakości życia mieszkańców i budowanie poczucia przynależności do tzw. „małej ojczyzny”,

3) integracja mieszkańców gminy,

4) wspieranie mieszkańców w rozwoju ich pasji, zainteresowań oraz pomoc w realizowaniu ich

inicjatyw oddolnych i pomysłów na uatrakcyjnienie miejsca zamieszkania,

5) podkreślenie roli aktywności obywatelskiej oraz czynnego udziału mieszkańców w życiu gminy,

6) przełamywanie barier mentalnych, organizacyjnych i finansowych,

7) inicjowanie i zachęcanie do tworzenia pozytywnej atmosfery w środowisku lokalnym.

 

Uwaga: wszystkie działania zaplanowane w projekcie muszą być podejmowane i realizowane przez
i na rzecz mieszkańców, odbywać się lub dotyczyć obszaru realizacji Konkursu. Informacje na ten temat muszą znajdować się we wniosku.

 

Wszystkie pozostałe informacje dotyczące wnioskowania i realizacji projektów znajdują się
w dokumentacji konkursowej poniżej.

 

Dokumentacja:

  1. Karta konsultacyjna_Lokalne Inicjatywy Obywatelskie_Lyski
  2. Regulamin II edycji konkursu LIO_04.2022
  3. Sprawozdanie_Lokalne_Inicjatywy_Obywatelskie_Lyski
  4. Umowa na realizację inicjatywy_Lokalne Inicjatywy Obywatelskie_Lyski
  5. Wniosek_Lokalne Inicjatywy Obywatelskie_Lyski

 

Zespół CRIS na każdym etapie – od przygotowania po realizację – służy pomocą!
Skontaktuj się z nami:

Animatorki:

Dorota Honisz, e-mail: dorota.honisz@cris.org.pl, tel.: 729 960 651

Kamila Porwoł, e-mail: kamila.porwol@cris.org.pl, tel.: . 32 739 55 12, wew. 11

Specjalista ds. organizacji społeczności lokalnej:

Anna Pomykoł, e-mail: anna.pomykol@cris.org.pl, tel.: 32 739 55 12, wew. 16

 

Projekt „Zmniejszanie poziomu wykluczenia społecznego w Gminie Lyski”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.