Wolontariat w szkole – szkolenie dla nauczycieli z terenu Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego

Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS oraz Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych zapraszają nauczycieli na szkolenie na temat wolontariatu szkolnego. Szkolenie odbędzie się 27 kwietnia (środa) 2022 roku, w budynku Dworca Kolejowego w Żorach, startujemy o godz. 16:30. Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu.

 

>Zapisz się na szkolenie 🙂<<

 

Zakres tematyczny szkolenia:

  • Model szkolnego koła – podstawowe założenia.
  • Aspekty prawne organizacji wolontariatu zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: porozumienie wolontarystyczne, ubezpieczenie wolontariuszy, prawa i obowiązki szkoły jako korzystającego.
  • Czym się charakteryzuje/model/ najważniejsze działania, o których należy pamiętać.
  • Motywacja wolontariuszy i ich nagradzanie
  • Jak zorganizować akcję wolontariacką metodą projektu.
  • Korpus Solidarności – prezentacja programu, zasady certyfikacji.

 

Adresaci szkolenia:

  • nauczyciele, pedagodzy szkół z terenu Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.

 

Warunek uczestnictwa:
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest rejestracja reprezentowanej placówki – szkoły/koła wolontariatu w Systemie Obsługi Wolontariatu. Rejestracji należy dokonać przed dniem szkolenia, ewentualnie będzie możliwość jej dokonania bezpośrednio przed szkoleniem, prosimy, aby wtedy przyjść na szkolenie 20 min. wcześniej.
Link do rejestracji: https://www.korpussolidarnosci.gov.pl/uzytkownicy/register-organization.html

Jak zarejestrować się w SOW? https://www.facebook.com/wolontariatzRIOKO/posts/5365103110208218

 

Miejsce szkolenia:

budynek Dworca Kolejowego w Żorach, ul. Dworcowa 35, Żory

 

BIO prowadzącej szkolenie

Kamila Porwoł – pracownik Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS, rozpoczynała jako wolontariuszka, a następnie praktykantka. Z zawodu nauczyciel języka polskiego. Obecnie animatorka społeczności lokalnej, trenerka pracy oraz Programu Korpus Solidarności.

 

Kontakt do organizatorów:

Anna Bulenda, e-mail: anna.bulenda@crsi.org.pl, tel. 32 7395512
Justyna Buchalik, e-mail: justyna.buchalik@cop.zory.pl, tel. 32 4355111

Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS od stycznia 2020 roku jest Partnerem Lokalnym Programu Korpus Solidarności. W ramach projektu oferujemy poradnictwo indywidualne dot. wolontariatu, realizujemy szkolenia online oraz przygotujemy “szyte na miarę” spotkania dla konkretnych organizacji i instytucji. Szczegółowa oferta znajduje się tutaj: OFERTA KORPUSU SOLIDARNOŚCI

 

***

Wolontariat w szkole.

data: 27 kwietnia 2022 r. | godz.: 16:30-19:30

prowadzenie: Kamila Porwoł