Wizyty studyjne z warsztatem Design Thinking

Dowiedz się czy warto sięgać po środki unijne i naucz się pracy metodą design thinking. Weź udział w wizytach studyjnych u beneficjentów EFS.

Na terenie całego województwa śląskiego odbędzie się 16 takich wizyt. W Subregionie Zachodnim cztery. Ich tematyka dotyczyć będzie obszarów RPO WSL 2014-2020 tj. regionalnego rynku pracy, wzmocnienia potencjału edukacyjnego, włączenia społecznego i regionalnych kadr gospodarki opartej na wiedzy.

Każda wizyta polegać będzie na rozmowie z osobami, które opowiedzą o swoich doświadczeniach związanych z realizacją projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz na kilkugodzinnym warsztacie design thinking.

Żeby wziąć udział w wizycie wystarczy wypełnić formularz rejestracyjny. Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia rejestracji drogą e-mail.O udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Więcej: Wizyty studyjne z warsztatem Design Thinking

***
OWES
Interesujesz się ekonomią społeczną? Myślisz o
utworzeniu przedsiębiorstwa społecznego? A może prowadzisz
stowarzyszenie, fundację lub spółdzielnie socjalną? Sprawdź ofertę OWES, czyli Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego.

Podobne informacje:

Strony, które warto odwiedzić:

  • EkonomiaSpoleczna.pl – ogólnopolski portal dotyczący przedsiębiorczości społecznej;
  • Wybieram.es – baza najlepszych polskich przedsiębiorstw społecznych.