Bezpłatne szkolenia z zakładania i prowadzenia firmy

Studenci, absolwenci i doktoranci zainteresowani założeniem własnej firmy mogą zgłaszać się do kolejnej edycji szkoleń. Tym razem powstaną dwie grupy szkoleniowe – w Katowicach i Rybniku. Nabór trwa do 23 kwietnia.

Szkolenia bazują na wiedzy i umiejętnościach wyniesionych ze studiów. Obejmują trzy moduły:

  • szkolenia psychologiczno – motywacyjne (24 godz. szkoleniowe) – uczące kreatywnego myślenia, określania własnego potencjału i wyznaczania celów, a w rezultacie przełamujące strach przed prowadzeniem własnej firmy;
  • szkolenia z zakresu funkcjonowania firmy (32 godz. szkoleniowe) – pokazujące możliwe formy prowadzenia działalności gospodarczej, uczące, jak założyć własną firmę i jakie zobowiązania prawne i rachunkowe wiążą przedsiębiorcę;
  • warsztaty z pisania biznesplanu (16 godz. szkoleniowych).

Uczestnicy szkoleń po ich zakończeniu uzyskają wsparcie doradcy biznesowego (planowanie działań firmy i jej rozwoju, wypełnianie wniosków dotacyjnych i rejestracyjnych) oraz grafika, który pomoże w opracowaniu koncepcji prostych materiałów promocyjnych dla firmy.

W szkoleniach mogą uczestniczyć studenci studiów licencjackich, magisterskich lub doktoranckich (tryb dzienny, wieczorowy lub zaoczny) i absolwenci studiów licencjackich lub magisterskich (tryb dzienny, wieczorowy lub zaoczny) mieszkający lub studiujący w województwie śląskim. Uwaga! Status absolwenta przysługuje przez 12 miesięcy od dnia obrony pracy licencjackiej lub magisterskiej.

Harmonogram szkoleń

Katowice, ul. Warszawska 27 – siedziba Fundacji dla Śląska
14 – 15 – 16 maja  – szkolenia psychologiczno – motywacyjne;
28 – 29 – 30 maja  – szkolenia z zakładania i funkcjonowania formy;
11 – 12 – 13 czerwca – cd. szkolenia z zakładania i funkcjonowania firmy + warsztaty z pisania   biznesplanu.

Rybnik, ul. Wysoka 15 – siedziba Fundacji B4F (okrąglak)
7 – 8 – 9 maja  – szkolenia psychologiczno – motywacyjne;
21 – 22 – 23 maja – szkolenia z zakładania i funkcjonowania formy;
4 – 5 – 6 czerwca – cd. szkolenia z zakładania i funkcjonowania firmy + warsztaty z pisania   biznesplanu.

Wszystkie szkolenia odbywać się będą w weekendy:

piątek: 16.00 – 20.00;
sobota: 8.00 – 16.00;
niedziela: 9.00 – 15.00.
Rekrutacja

KROK 1 – pobierz formularz (dok. WORD) i wyślij zgłoszenie na adres cris@cris.org.pl.

KROK 2 – weź udział w wizycie studyjnej do Technoparku Gliwice w sobotę 17 kwietnia. Zobaczysz firmy zakładane przez studentów, absolwentów i doktorantów. Będzie to okazja do wypytania praktyków o szczegóły biznesu stworzonego w oparciu o wiedzę. Udział nie jest obowiązkowy, ale uczestnicy wizyty będą mieli pierwszeństwo w rekrutacji do szkoleń. Liczba uczestników wizyty studyjnej jest ograniczona, dlatego zgłaszać można się już dziś na adres cris@cris.org.pl – podając imię i nazwisko oraz sposób dojazdu (we własnym zakresie lub podstawionym transportem – w drugiej opcji – podaj miasto wyjazdu: Rybnik lub Katowice). Szczegóły dotyczące wizyty będą przekazywane po zgłoszeniu.

KROK 3 – przedstaw nam w zwięzłej postaci swój pomysł na biznes. Formularz do zgłaszania pomysłów – 2 strony A4 – otrzymasz po zaakceptowaniu zgłoszenia. Z przesłanych pomysłów zostaną wybrane 24 najlepsze, których autorzy wezmą udział w szkoleniach. Pomysły zbieramy do 23 kwietnia.
Termin ogłoszenia wyników rekrutacji – 28 kwietnia 2010.

Wszystkie formy wsparcia oferowane w ramach projektu (wizyta studyjna, szkolenia, doradztwo) sa bezpłatne.

Szkolenia realizuje Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS, Stowarzyszenie Przyjaciół Uniwersytetu Śląskiego, Internet Ventures Sp. z o.o., Fundacja dla Młodych.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego