Inkubator

Inkubator Organizacji Pozarządowych wspiera zarejestrowane stowarzyszenia oraz grupy nieformalne, zamierzające zarejestrować się jako stowarzyszenie lub fundacja.

Inkubator zapewnia opiekę merytoryczną, pomoc techniczną, rzetelną informację, szkolenia i dobre rady.

Zapraszamy jeśli:
-chcesz sformalizować aktywną grupę w której działasz;
-chcesz zwiększyć potencjał własnej organizacji;
-nie wiesz jak pozyskać fundusze na działalność;
-chcesz uczestniczyć w bezpłatnych szkoleniach;
-szukasz partnera do swoich działań;
-chcesz uzyskać informacje o programach Unii Europejskiej;
-potrzebujesz zaplecza technicznego dla działań swojej grupy;
-poszukujesz miejsce spotkań dla organizacji oraz możliwość nieodpłatnego korzystania z komputera z dostępem do internetu, drukarki, ksera, telefonu i faxu;
-zależy Ci na dostępie do bieżących informacji istotnych dla trzeciego sektora, literatury fachowej i specjalistycznych publikacji.

Inkubator Organizacji Pozarządowych oferuje poradnictwo w zakresie:
-zasad zakładania stowarzyszenia lub fundacji;
-prawnych aspektów funkcjonowania organizacji;
-ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;
-uzyskiwania statusu organizacji pożytku publicznego;
-pisania projektów i wypełniania wniosków o dotacje;
-funduszy europejskich;
-źródeł finansowania NGO;
-tworzenia partnerstw międzysektorowych;
-spółdzielczości socjalnej;
-pomocy społecznej i zatrudnienia socjalnego.

Inkubator Organizacji Pozarządowych zapewnia opiekę merytoryczną:
-opracowanie planu rozwoju organizacji;
-analiza mocnych i słabych stron organizacji;
-analiza szans i zagrożeń w funkcjonowaniu organizacji;
-pomoc w opracowaniu misji organizacji.

Inkubator Organizacji Pozarządowych organizuje szkolenia w zakresie:
-zarządzania organizacją pozarządową;
-pozyskiwania funduszy na działalność;
-zarządzania projektami;
-budowania relacji z partnerami społecznymi;
-koordynowania pracy wolontariuszy;
-public relation dla NGO;
-księgowość dla NGO.

Kontakt:
Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS

ul. Kościuszki 22/5, 44-200 Rybnik (mapa google)
tel.: 32 739-55-12, 32 423
70 34, 503-074-783
fax: 32 739-55-12 wew. 106
e-mail: cris@cris.org.pl