Śląskie NOWEFIO 2024-2026

Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS wspólnie ze stowarzyszeniem Bielskie Centrum Przedsiębiorczości realizuje projekt “Śląskie NOWEFIO 2024-2026”. Celem projektu jest wzmacnianie wspólnot lokalnych poprzez umożliwienie obywatelkom i obywatelom realizacji oddolnych inicjatyw.

Jako CRIS i Bielskie Centrum Przedsiębiorczości pełnimy rolę Operatorów na terenie woj. śląskiego, którzy umożliwiają grupom nieformalnym oraz młodym i lokalnym organizacjom pozarządowym otrzymanie dotacji (małych grantów) na realizację planowanych działań i projektów.

Prowadzimy także działania o charakterze animacyjnym i edukacyjnym, mające na celu profesjonalizację, zwiększenie potencjału i trwałości oddolnych inicjatyw w społecznościach lokalnych przez kompetencyjne i organizacyjne wzmocnienie liderów lokalnych i realizowanych przez nich działań.

 


Sfinansowano ze środków budżetu państwa

_____
okres realizacji: 1 stycznia 2024 – 31 grudnia 2026
źródło: projekt finansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030
całkowita wartość zadania: 1 626 000,00 zł
wysokość dofinansowania: 1 626 000,00 zł
data podpisania umowy o dofinansowanie: 18 kwietnia 2024 r.