OWES, czyli największy projekt CRIS w liczbach

Podsumowujemy! Nie stary rok, ale właśnie zakończony największy projekt w historii CRIS, czyli “Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obszaru Rybnickiego”.

Oto co wydarzyło się w ostatnich latach:

  • ze wsparcia naszych doradców skorzystało 180 podmiotów ekonomii społecznej (stowarzyszeń, fundacji itp.) i 1057 osób, w tym 682 osoby zagrożone wykluczeniem społecznym (z niepełnosprawnościami, bezrobotnych itp.);
  • pomogliśmy powstać 30 nowym przedsiębiorstwom społecznym i 24 nowym podmiotom ekonomii społecznej, prowadzącym działalność statutową odpłatną lub gospodarczą;
  • wsparliśmy powstanie 193 wysokiej jakości miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (umowa o pracę na minimum ½ etatu przez co najmniej 12 m-cy);
  • Wartość przekazanych przez nas dotacji i wsparcia pomostowego na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy to 6 502 398,48 zł;
  • 11 podmiotów ekonomii społecznej skorzystało z przygotowanych przez nas pakietów na rozwój działalności ekonomicznej;
  • 15 przedsiębiorstw społecznych skorzystało z pakietów rozwojowych na rozwój nowych usług, rozszerzenie oferty itp. (o łącznej wartości 94 502,53 zł);
  • 30 podmiotom udzieliliśmy wsparcia w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 (o łącznej wartości 302 502,82 zł).

Unia Europejska