Na forum o Radach Pożytku Publicznego

Już 8 września Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego organizuje Forum Międzysektorowe dotyczące Rad Pożytku Publicznego (RPP) – ich powoływania i funkcjonowania. Wydarzenie będzie prowadzone przez Tomasza Pawłowskiego, eksperta z Fundacji TRZECI.ORG

Forum Międzysektorowe organizowane jest z myślą o przedstawicielach różnych sektorów, którzy działają na terenie województwa śląskiego, w tym:

  • podmiotów ekonomii społecznej i reintegracji społecznej;
  • ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie oraz innych instytucji pomocy i integracji społecznej, realizujących działania w zakresie aktywnej integracji;
  • jednostek samorządu terytorialnego;
  • publicznych służb zatrudnienia.

Udział w spotkaniach jest bezpłatny. Kontakt w sprawie Forum Międzysektorowego oraz dodatkowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 32-730-68-87.

***
OWES
Interesujesz się ekonomią społeczną? Myślisz o utworzeniu przedsiębiorstwa społecznego? A może prowadzisz stowarzyszenie, fundację lub spółdzielnie socjalną? Sprawdź ofertę OWES, czyli Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Obszaru Rybnickiego.