Lista pełnomocników prawie kompletna

Pełnomocnicy Wojewodów ds. ekonomii społecznej zostali powołani już w 15 województwach: mazowieckim, podlaskim, lubuskim, podkarpackim, łódzkim, świętokrzyskim, małopolskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim, dolnośląskim, zachodniopomorskim, lubelskim, opolskim, kujawsko-pomorskim i śląskim.

Do zadań Pełnomocników należą m.in.:

 • współpraca z Pełnomocnikiem Rządu ds. ekonomii społecznej w zakresie wymiany informacji z podmiotami ekonomii społecznej w regionie;
 • podejmowanie działań i wspieranie inicjatyw na rzecz podnoszenia aktywności w zakresie rozwoju ekonomii społecznej na terenie województwa;
 • udział w dialogu dotyczącym rozwoju ekonomii społecznej prowadzonym na poziomie administracji rządowej i samorządowej.

Lista Pełnomocników Wojewodów ds. ekonomii społecznej:

 1. Justyna Jabłońska, Z-ca Dyrektora Wydziału Rynku Pracy w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim, Pełnomocnik Wojewody Mazowieckiego ds. ekonomii społecznej.
 2. Agata Pawłowska, Kierownik oddziału Rynku Pracy w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, Pełnomocnik Wojewody Podlaskiego ds. ekonomii społecznej.
 3. Aneta Tomczyk, Z-ca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim, Pełnomocnik Wojewody Lubuskiego ds. ekonomii społecznej.
 4. Małgorzata Guła, Z-ca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim, Pełnomocnik Wojewody Podkarpackiego ds. ekonomii społecznej.
 5. Joanna Dominik, Z-ca Dyrektora Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej, Pełnomocnik Wojewody Łódzkiego ds. ekonomii społecznej.
 6. Marcin Bęben, Dyrektor Generalny Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, Pełnomocnik Wojewody Świętokrzyskiego ds. ekonomii społecznej.
 7. Jacek Kowalczyk, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim, Pełnomocnik Wojewody Małopolskiego ds. ekonomii społecznej.
 8. Marta Piątek, Kierownik Oddziału Pracy, Wydziału Polityki Społecznej w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim, Pełnomocnik Wojewody Warmińsko-Mazurskiego ds. ekonomii społecznej.
 9. Hanna Zawadka, Z-ca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, Pełnomocnik Wojewody Wielkopolskiego ds. ekonomii społecznej.
 10. Joanna Stańda, Starszy Inspektor Wojewódzki w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim, Pełnomocnik Wojewody Dolnośląskiego ds. ekonomii społecznej.
 11. Paweł Wegner, Kierownik Oddziału w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim, Pełnomocnik Wojewody Zachodniopomorskiego ds. ekonomii społecznej.
 12. Tomasz Woś, Kierownik oddziału w Wydziale Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, Pełnomocnik Wojewody Lubelskiego ds. ekonomii społecznej.
 13. Ewelina Elias, Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Polityki i Polityki Społecznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Pełnomocnik Wojewody Opolskiego ds. ekonomii społecznej.
 14. Mateusz Czarnowski, ekspert w Wydziale Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, Pełnomocnik Wojewody Kujawsko-Pomorskiego ds. ekonomii społecznej.
 15. Grzegorz Rak, Zastępca Dyrektora Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Pełnomocnik Wojewody Śląskiego ds. ekonomii społecznej.

***
OWES
Interesujesz się ekonomią społeczną? Myślisz o utworzeniu przedsiębiorstwa społecznego? A może prowadzisz stowarzyszenie, fundację lub spółdzielnie socjalną? Sprawdź ofertę OWES, czyli Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Obszaru Rybnickiego.