2164 przedsiębiorstw społecznych na koniec roku

Z końcem roku w bazie przedsiębiorstw społecznych zostało odnotowanych 2164 podmiotów. Najwięcej przedsiębiorstw znajdujących się w bazie jest zarejestrowanych w województwie podkarpackim – 339, nieco mnie, w województwie śląskim – 312.

Jeśli szukacie partnerów biznesowych, podwykonawców lub zleceniobiorców możecie skorzystać z wyszukiwarki przedsiębiorstw społecznych dostępnej na stronie bazaps.ekonomiaspoleczna.gov.pl. Wyszukiwarka w łatwy sposób pozwala odnaleźć podmioty z wybranego województwa i branży. Można także wskazać preferowaną formę prawną poszukiwanego podmiotu oraz fakt czy dany podmiot został nagrodzony Znakiem Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej.

Przedsiębiorstwa społeczne niemal niczym nie różnią się od zwykłych przedsiębiorstw – prowadzą działalność w sferze gospodarczej, zatrudniają personel, sprzedają swoje usługi, konkurują z innymi firmami i ponoszą ryzyko przy prowadzeniu firm. Znaczącą różnicą jest cel ich działalności. Przedsiębiorstwa społeczne nie są bowiem nastawione na maksymalizację zysków właścicieli czy udziałowców. One w swoich działaniach biznesowych skupiają się na społecznie użytecznych celach, a środki, jakie wypracowują przeznaczają na cele społeczne.

Uwaga!!! Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej wszystkie statusy przedsiębiorstwa społecznego, którym upłynął okres obowiązywania nie są automatycznie odnawiane z nową datą obowiązywania. Podmiot utrzymuje status, znajduje się w bazie PS, jednak jeśli chce ubiegać się o przedłużenie statusu np. na okoliczność ubiegania się o zaświadczenie, dostęp do środków publicznych itp., musi poddać się ponownej weryfikacji.

***
OWES
Interesujesz się ekonomią społeczną? Myślisz o utworzeniu przedsiębiorstwa społecznego? A może prowadzisz stowarzyszenie, fundację lub spółdzielnie socjalną? Sprawdź ofertę OWES, czyli Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Obszaru Rybnickiego.