Śląskie mocne ekonomią społeczną

Podmioty ekonomii społecznej (PES) z województwa śląskiego zajęły pierwsze miejsca w dwóch z czterech przewidzianych dla PES kategorii w V edycji konkursu “Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej”. Gratulujemy Spółdzielni Socjalnej Serowa Kraina oraz Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej Być Razem.

Spółdzielnia Socjalna Serowa Kraina zajęła 1 miejsce w kategorii IV. Pożyczka z korzyścią społeczną. Serowa Kraina prężnie rozwija się zarówno w sferze biznesu, jak i społecznego obszaru jej funkcjonowania. Zatrudniając pracowników dba o ich rozwój, zapewniając regularne szkolenia. Spółdzielnia jest inicjatorem działań na rzecz społeczności lokalnej, które wspierają osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, w tym szczególnie dzieci z tych środowisk. Przedsiębiorstwo skutecznie wykorzystuje instrumenty wsparcia, zwiększając poziom zatrudnienia i swoją ofertę.

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej Być Razem zajęła 1 w kategorii III. Sukces rynkowy. Fundacja Być Razem w partnerstwie z Gminą Cieszyn uruchomiła przedsiębiorstwo społeczne, zatrudniające osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Przedsiębiorstwo w formie warsztatów prowadzi: Manufakturę WellDone, pralnię, kuchnię – Bistro na Wałowej i warsztat porządkowy. Taka konstrukcja przedsiębiorstwa ma na celu zapewnienie ciągłości działania i rentowności, w przypadku słabszej kondycji finansowej jednej z branż. Fundacja współpracuje zarówno z jednostkami samorządu terytorialnego, biznesem, środowiskiem artystycznym, jak i innymi podmiotami ekonomii społecznej.

Podobne informacje:

***
OWES

Interesujesz się ekonomią społeczną? Myślisz o utworzeniuprzedsiębiorstwa społecznego? A może prowadzisz stowarzyszenie, fundację lub spółdzielnie socjalną? Sprawdź ofertę OWES, czyli Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Obszaru Rybnickiego.