Szkolenie z wniosków Działaj Lokalnie dla powiatu wodzisławskiego

Dla mieszkańców powiatu wodzisławskiego już 29 czerwca odbędzie się pierwsze szkolenie Działaj Lokalnie. Tematyka dotyczyć będzie przygotowania wniosku o dofinansowanie.

Podczas spotkania omówione będą zasady przyznawania dotacji, regulamin, sprawy dotyczące kosztów kwalifikowalnych oraz karty oceny projektów.

Kogo zapraszamy?

– organizacje pozarządowe,

– stowarzyszenia zwykłe,

– oddziały terenowe organizacji pozarządowych,

– grupy nieformalne, w imieniu których wniosek złoży organizacja pozarządowa,

– grupy nieformalne występujące samodzielnie (tzw. Inicjatywa Działaj Lokalnie). Siedziba podmiotu wnioskującego powinna znajdować się na terenie gmin powiatów wodzisławskiego lub raciborskiego.

Zapisy: agnieszka.pytlik@cris.org.pl oraz natalia.mandrysz@cris.org.pl


data:
29 czerwca 2020 r. | godz.: 14:00
miejsce: szkolenie zdalne (Zoom)

Szkolenie jest finansowane ze środków Starostwa Powiatu Wodzisławskiego.

Projekt jest dofinansowany ze środków Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.

 
***
Projekt: „Działaj Lokalnie XI”
Realizator: Ośrodek Działaj Lokalnie przy Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS
Termin realizacji: 1 czerwca 2020 – 28 lutego 2021
Obszar: powiaty raciborski (gminy Kornowac, Krzanowice, Krzyżanowice, Kuźnia Raciborska, Nędza, Pietrowice Wielkie, Racibórz, Rudnik) oraz wodzisławski (Godów, Gorzyce, Lubomia, Marklowice, Mszana, Pszów, Radlin, Rydułtowy, Wodzisław Śląski), a także gminy Jejkowice, Gaszowice, Lyski, Świerklany
Grupa docelowa: wszyscy mieszkańcy województwa śląskiego, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży