Dotacja OWES dla Smart Expert

W tym roku wpłynął do Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej OWES jeden biznesplan tworzącego się przedsiębiorstwa społecznego. Koncepcja biznesowa twórców “Smart Expert”, bo taką nazwę nosi przedsiębiorstwo, została oceniona pozytywnie.

Smart Expert przyznano dofinansowanie na 10 nowych miejsc pracy. Powstałe przedsiębiorstwo społeczne to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością non profit, która będzie świadczyła usługi księgowe i kadrowe, będzie też posiadała specjalną ofertę kierowaną do organizacji pozarządowych z naszego regionu. Dodatkową działalnością spółki będą usługi porządkowe.

Smart Expert uzyskało dotację inwestycyjną w wysokości 219 149 PLN oraz podstawowe wsparcie pomostowe w wysokości 70 260 PLN.

Dowiedz się więcej o dotacjach dla przedsiębiorstw społecznych:

***
OWES

Interesujesz się ekonomią społeczną? Myślisz o utworzeniu przedsiębiorstwa społecznego? A może prowadzisz stowarzyszenie, fundację lub spółdzielnie socjalną? Sprawdź ofertę OWES, czyli Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Obszaru Rybnickiego.