Z myślą o szkrabie

W “Szkrabkowie” jest czas na wszystko: leniwą drzemkę, gaworzenie z innymi maluchami, beztroską zabawę i niespieszne „wchodzenie w dorosłość”. A wszystko to dzięki sercu i zaangażowaniu dorosłych, dla których mały człowiek jest najważniejszy.

Pomysł zrodził się 4 lata temu z inicjatywy pani Marzeny Skupień. Obserwując możliwości i energię drzemiącą wśród ludzi, którzy ją otaczali postanowiła zaprosić ich do współpracy i wraz z nimi zrealizować swoją wizję. – Miałam świadomość, że w ten sposób można wykorzystać ogromny potencjał i poprowadzić grupę tych osób w kierunku realizacji ich planów zawodowych związanych bezpośrednio z ich wykształceniem – wspomina pani Marzena. Stworzyła interdyscyplinarny zespół, który dzięki swoim różnorodnym doświadczeniom zawodowym, wiedzy i umiejętnościom doskonale funkcjonował i się uzupełniał. 9 osób w składzie: ekonomista, 5 pedagogów, opiekun dziecięcy, grafik komputerowy oraz magister administracji nie tylko opracowywało strategię przedsiębiorstwa i planowało zakupy, ale również do późnych godzin… malowało ściany. To dzięki ich determinacji i zaangażowaniu “Szkrabkowo” – jedyny w Rybniku żłobek działający jako spółdzielnia socjalna – w 2015 roku przyjął pierwszych podopiecznych. Placówka była również realną odpowiedzią na palącą wówczas potrzebę – w 2013 roku w ponad 140. tys. mieście funkcjonował tylko jeden niepubliczny żłobek, oferujący 120 miejsc opieki dla dzieci do 3. roku życia. Nie bez znaczenia był również fakt rosnącej liczby absolwentów studiów pedagogicznych, kierunków opiekuńczo-wychowawczych i pokrewnych, którzy pomimo pasji do opieki nad dziećmi nie mogli znaleźć zatrudnienia w swoim zawodzie. Ekipa spółdzielni zaprosiła ich do współtworzenia projektu.

Rybnicki żłobek od początku wyróżniał się na tle innych tego typu placówek.  Przede wszystkim formą działalności – nie jest to przedsiębiorstwo prywatne nastawione na zysk, ale przedsiębiorstwo społeczne. Niezwykle ważna jest nie tylko misja („Dla nas najważniejsze jest dziecko”), ale również sam pracownik, a co za tym idzie – zagwarantowanie mu miejsca pracy i możliwości rozwoju poprzez różne formy dokształcania. Priorytetowa stała się również pomoc rodzicom w powrocie na rynek pracy i możliwość realizowania się nie tylko na płaszczyźnie rodzinnej, ale również zawodowej. “Szkrabkowo” wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom oferuje bezpłatny dostęp do monitoringu wizyjnego, tak aby rodzic miał podgląd na to co aktualnie dzieje się z ich dzieckiem. Placówka, oprócz programów autorskich, proponuje również zajęcia specjalistyczne z logopedą i psychologiem, za które rodzice nie ponoszą dodatkowych kosztów. Podobnie jest z odbywającymi się tu uroczystościami – mikołajkowe paczki zespół “Szkrabkowa” organizuje samodzielnie jako prezenty “od firmy”; także pamiątkowe zdjęcia z imprez udostępniane są rodzicom bezpłatnie. Czesne nie obejmuje wyżywienia, które komponowane z myślą o potrzebach maluchów przygotowuje wyspecjalizowana firma cateringowa. Jako dodatkowo płatne oferowane są, nieobowiązkowe, lekcje angielskiego prowadzone Metodą Helen Doron. W kolorowych ścianach żłobka szkraby nie tylko beztrosko oddają się zabawie, ale biorą również udział w zajęciach edukacyjnych: rytmicznych, umuzykalniających, logopedycznych oraz rozwijających samodzielność, dostosowanych do ich wieku i indywidualnych możliwości.

Po niespełna 4 latach działalności śmiało można przyznać, że ekipa “Szkrabkowa” (w nieco zmienionym niż na początku składzie) wie jak prowadzić placówkę przyjazną nie tylko najmłodszym, ale również ich rodzicom. Pani Marzena przyznaje, że to zasługa  całego zespołu:  – Naszą siłą są ludzie, bo to dzięki ich codziennej pracy funkcjonujemy. “Szkarbkowo” krok po kroku rozwija swoją działalność. O planach na przyszłość opowiada pan Adam Kopka, Prezes Zarządu: – Obecnie jesteśmy na etapie organizacji trzeciego, największego punktu, który docelowo ma zapewnić opiekę nad 60 dzieci. Z racji lokalizacji tegoż punktu, chcielibyśmy zagwarantować opiekę także dla dzieci spoza Rybnika, z miejscowości ościennych, które z różnych względów nie mogą uruchomić żłobka na terenie swojej gminy. W okresie świątecznym udało nam się przeprowadzić przebudowę pierwszego punktu. Dzięki tej inwestycji będziemy starać się o przyjęcie dodatkowo dziesięciorga podopiecznych.

Chcielibyśmy wyspecjalizować się w metodzie ruchu rozwijającego oraz w integracji sensorycznej, zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu tej ostatniej, a także otworzyć się na usługi dedykowane rodzicom – dodaje pani Marzena.

***
Spółdzielnia Socjalna “Szkrabkowo”
ul. Żorska 238 | 44-203 Rybnik
tel. 502421203 | e-mail: kontakt@szkrabkowo.com.pl